Wieger

Wieger

Mandarin Cantonese MCB OCB
huang3
huang4
fong2
hwangX
huang3
fong2
hwangX
huang3
jiu6
huang3
fong2
huang3
huang4
fong2
hwangX
huang3
Mandarin EM Cantonese LMC EMC OCP
huang3
huang4
xwaăŋ`
fong2
xɦwaăŋ´
ɣwaăŋˀ
huang3
fong2
xɦwaăŋ´
ɣwaăŋˀ
huang3
jiu6
huang3
fong2
huang3
huang4
fong2
xɦwaăŋ´
ɣwaăŋˀ
huang3
Mandarin Cantonese MCK OCK
huang3
huang4
fong2
ɣwâng2
huang3
fong2
ɣwâng2
huang3
jiu6
huang3
fong2
huang3
huang4
fong2
ɣwâng2
huang3