Wieger

Wieger

Mandarin Cantonese MCB OCB
qian4
que1
him3
khwomH
[khwj]ams
qian1
qian3
xu4
qian4
him3
gjemX
[gw(r)j]emʔ
xian1
hin1
jan1
xjæm
xian1
him1
xian1
hin1
kjæn
[kwj]an
jie2
zhi4
zi4
ham2
ham6
zit3
kan3
ham2
欿
kan3
ham2
ngomX
[]ɨmʔ
kan3
ham1
ham2
khomX
[khw]ɨmʔ
chui1
chui4
ceoi1
ceoi3
tshywe
tshyweH
[thw(r)j]aj
[thw(r)j]ajs
chui1
ceoi1
tshywe
[thw(r)j]aj
chui4
ceoi1
ci4
ci4
ci3
ci3
tshijH
tshijH
[tshj]ijs
[tshj]ijs
xian4
yan2
yi2
sin4
sin6
dao4
dou6
kuan3
xin1
fun2
khwanX
[khw]anʔ
kuan3
fun2
khwanX
Mandarin EM Cantonese LMC EMC OCP
qian4
que1
k‘iăm`
him3
k‘yam`
k‘uamʰ
[k‑kɥɥ]àmʃ
qian1
qian3
xu4
qian4
k‘iăm`
him3
kɦiam´
giamˀ
[]àmʃ
xian1
xiăm
xiăn
hin1
jan1
xiam
xɨam
xian1
him1
xian1
xiăn
hin1
kian
kɨan
[x]àn
jie2
zhi4
zi4
ham2
ham6
zit3
kan3
k‘amˇ
ham2
欿
kan3
ham2
ŋam´
ŋǝmˀ
[ăx]ə́mă
kan3
k‘amˇ
ham1
ham2
k‘am´
k‘ǝmˀ
[k‑kɥɥ]ə́mă
chui1
chui4
tʂuj`
tʂ‘uj
ceoi1
ceoi3
tʂ‘yj
tʂ‘yj`
tɕ‘wiă
tɕ‘wiăʰ
[k‑kw]àl
[k‑kw]àlʃ
chui1
tʂ‘uj
ceoi1
tʂ‘yj
tɕ‘wiă
[k‑kw]àl
chui4
ceoi1
ci4
ci4
ts‘z`
ts‘z`
ci3
ci3
ts‘ȥ`
ts‘ȥ`
ts‘iʰ
ts‘iʰ
[k‑kj]ə̀jʃ
[k‑kj]ə̀jʃ
xian4
yan2
yi2
sin4
sin6
dao4
taw`
dou6
kuan3
xin1
k‘uănˇ
fun2
k‘uan´
k‘wanˀ
[k‑kw]ánă
kuan3
fun2
k‘uan´
k‘wanˀ
Mandarin Cantonese MCK OCK
qian4
que1
him3
k‘i̯wɒm3
k‘i̯wăm3
qian1
qian3
xu4
qian4
him3
g‘i̯äm2
g‘i̯am2
xian1
hin1
jan1
χi̯ɒm1
xian1
him1
xian1
hin1
ki̯ɒn1
kǝn1!!
jie2
zhi4
zi4
ham2
ham6
zit3
kan3
ham2
欿
kan3
ham2
ngậm2
ngǝm2
kan3
ham1
ham2
k‘ậm2
k‘ǝm2
chui1
chui4
ceoi1
ceoi3
tś‘wiḙ1
tś‘wiḙ3
tˆ‘wia1
tˆ‘wia3
chui1
ceoi1
tś‘wiḙ1
tˆ‘wia1
chui4
ceoi1
ci4
ci4
ci3
ci3
ts‘i3
ts‘i3
ts‘i̯ĕd3
ts‘i̯ĕd3
xian4
yan2
yi2
sin4
sin6
dao4
dou6
kuan3
xin1
fun2
k‘uân2
k‘wân2
kuan3
fun2
k‘uân2