Wieger

Wieger

Mandarin Cantonese MCB OCB
tao2
tou4
daw
[l]u
dao4
tao2
yao2
jiu4
tou4
daw
jew
[]u
[lwj]ew
tao1
tou4
daw
tao2
tou4
tao2
daw
ku4
tao2
tou4
daw
[l]u
tao2
tou4
daw
tao2
tao2
tao2
tou4
tao2
tou4
daw
Mandarin EM Cantonese LMC EMC OCP
tao2
tou4
tɦaw
daw
[ăxwj]ə́w
dao4
tao2
yao2
iăw´
t‘aw´
jiu4
tou4
jiaw
tɦaw
daw
jiaw
[ăxwj]àw
[ăxwj]ə́w
tao1
t‘aw
tou4
tɦaw
daw
tao2
tou4
tao2
tɦaw
daw
ku4
tao2
t‘aw´
tou4
tɦaw
daw
[ăxwj]ə́w
tao2
tou4
tɦaw
daw
tao2
tao2
tao2
tou4
tao2
t‘aw´
tou4
tɦaw
daw
Mandarin Cantonese MCK OCK
tao2
tou4
d‘âu1
d‘ôg1
dao4
tao2
yao2
jiu4
tou4
d‘âu1
i̯wäu1
d‘ôg1
zi̯og1
tao1
tou4
d‘âu1
tao2
tou4
tao2
d‘âu1
ku4
tao2
tou4
d‘âu1
d‘ôg1
tao2
tou4
d‘âu1
tao2
tao2
tao2
tou4
tao2
tou4
d‘âu1