Wieger

Wieger

Mandarin Cantonese MCB OCB
biao3
biu2
pjewX
[p(r)j]awʔ
biao3
biu2
biao3
biu2
trhjewH
biao4
biu2
biao4
biu2
biu3
trhjewH
Mandarin EM Cantonese LMC EMC OCP
biao3
piăwˇ
biu2
piaw´
piawˀ
[p]àwă
biao3
biu2
biao3
biu2
tr‘iaw`
tr‘iawʰ
biao4
biu2
biao4
piăw`
biu2
biu3
tr‘iaw`
tr‘iawʰ
Mandarin Cantonese MCK OCK
biao3
biu2
pi̯wäu2
pi̯og2
biao3
biu2
biao3
biu2
tˆ‘i̯wäu3
biao4
biu2
biao4
biu2
biu3
tˆ‘i̯wäu3