Wieger

Wieger

Mandarin Cantonese MCB OCB
zhi1
zhi4
zi1
zi3
trje
[trj]e
zhi1
zi1
trje
[trj]e
zhi1
zhi4
zi3
trjeH
[trj]es
chi1
ci1
trhi
Mandarin EM Cantonese LMC EMC OCP
zhi1
zhi4
tʂi
zi1
zi3
tri
triă
[tr]àj
zhi1
tʂi
zi1
tri
triă
[tr]àj
zhi1
zhi4
tʂi`
zi3
tri`
triăʰ
[tr]àjʃ
chi1
ci1
tr‘i
tr‘ɨ
Mandarin Cantonese MCK OCK
zhi1
zhi4
zi1
zi3
tˆiḙ1
ti̯ĕg1
zhi1
zi1
tˆiḙ1
ti̯ĕg1
zhi1
zhi4
zi3
tˆiḙ3
ti̯ĕg3
chi1
ci1
tˆ‘i1