Wieger

Wieger

Mandarin Cantonese MCB OCB
qi3
kai2
qi3
kai2
khejX
[kh]ijʔ
qi3
kai2
khejX
qi3
qing4
hing3
kai2
khejX
[kh]ijʔ
qi3
khejX
khjienH
[kh]ijʔ
[kh]ɨjs
zhao4
siu6
[w]aw
Mandarin EM Cantonese LMC EMC OCP
qi3
kai2
qi3
k‘iˇ
kai2
k‘jiaj´
k‘ɛjˀ
[x]ə́jă
qi3
k‘iˇ
kai2
k‘jiaj´
k‘ɛjˀ
qi3
qing4
k‘iˇ
hing3
kai2
k‘jiaj´
k‘ɛjˀ
[x]ə́jă
qi3
k‘jiaj´
k‘jian`
k‘jianʰ
k‘ɛjˀ
[x]ǝlʃ
[x]ə́jă
zhao4
siu6
[‑w]aw
Mandarin Cantonese MCK OCK
qi3
kai2
qi3
kai2
k‘iei2
k‘ied2
qi3
kai2
k‘iei2
qi3
qing4
hing3
kai2
k‘iei2
k‘ied2
qi3
k‘iei2
k‘i̯än3
k‘ied2
k‘ǝr3!!
zhao4
siu6
-og1??