Wieger

Wieger

Mandarin Cantonese MCB OCB
you1
jau4
juw
[lj]u
you1
jau4
juw
[lj]u
xiu1
sau1
sjuw
[lj]u
tiao2
xiu1
sau1
sjuw
[j]u
shu1
suk1
[l]u
shu1
suk1
shu1
suk1
suk6
syuwk
[hl(r)j]uk
tao1
tou1
tou3
thaw
tiao2
tiu4
tiu5
dew
[lw]iw
diao4
tiao1
tiao2
diu6
tiu4
dek
thew
[w]iw
[w]iwk
tiao2
zuo4
tiu4
dew
[w]iw
tiao2
tiu4
chou2
tiao2
you2
jau4
tiu4
drjuw
xiao3
siu2
siu6
sewX
shu4
xiao1
siu1
sew
syuwk
[(r)j]uk
[w]iw
di2
you2
dik6
jau4
juw
Mandarin EM Cantonese LMC EMC OCP
you1
jau4
jiw
juw
[ăxwj]ə̀w
you1
jau4
jiw
juw
[ăxwj]ə̀w
xiu1
siw
sau1
siw
suw
[swj]ə̀w
tiao2
xiu1
siw
sau1
siw
suw
[swj]ə̀w
shu1
suk1
[‑w]ǝw
shu1
suk1
shu1
suk1
suk6
ʂiwk
ɕuwk
[xwj]ə̀kw
tao1
t‘aw
tou1
tou3
t‘aw
t‘aw
tiao2
t‘iăw´
tiu4
tiu5
tɦiaw
dɛw
[ăxwj]ə́w
diao4
tiao1
tiao2
diu6
tiu4
tɦiajk
t‘iaw
dɛjk
t‘ɛw
[]ə́wă
[ăxwj]ə́kw
tiao2
zuo4
tiu4
tɦiaw
dɛw
[ăxwj]ə́w
tiao2
tiu4
chou2
tiao2
you2
jau4
tiu4
trɦiw
druw
xiao3
siu2
siu6
siaw´
sɛwˀ
shu4
xiao1
siăw
siu1
siaw
ʂiwk
sɛw
ɕuwk
[swj]ə́w
[xwj]ə̀kw
di2
you2
dik6
jau4
jiw
juw
Mandarin Cantonese MCK OCK
you1
jau4
i̯iḙu1
zi̯ôg1
you1
jau4
i̯iḙu1
zi̯ôg1
xiu1
sau1
siḙu1
si̯ôg1
tiao2
xiu1
sau1
siḙu1
si̯ôg1
shu1
suk1
-ôg1??
shu1
suk1
shu1
suk1
suk6
śiuk
si̯ôk1
tao1
tou1
tou3
t‘âu1
tiao2
tiu4
tiu5
d‘ieu1
d‘iôg1
diao4
tiao1
tiao2
diu6
tiu4
d‘iek
t‘ieu1
d‘iôk1
t‘iôg1
tiao2
zuo4
tiu4
d‘ieu1
d‘iôg1
tiao2
tiu4
chou2
tiao2
you2
jau4
tiu4
dˆ‘iḙu1
xiao3
siu2
siu6
sieu2
shu4
xiao1
siu1
sieu1
śiuk
siôg1
si̯ôk1
di2
you2
dik6
jau4
i̯iḙu1