Wieger

Wieger

Mandarin Cantonese MCB OCB
guang1
gwong1
kwang
kwangH
[kw]ang
[w]angs
guang1
guang4
gwong1
gwong3
kwang
kwangH
kuang4
fong3
kong3
kwong3
[k]ang
guang1
huang2
gwong1
kwang
wang
[kw]ang
[w]ang
guang1
gwong1
kwang
gong1
gwang1
kwæng
[kwr]aŋ
huang3
huang4
fong2
hwangX
huang2
wong4
Mandarin EM Cantonese LMC EMC OCP
guang1
kwaăŋ
gwong1
kwaăŋ
kwaăŋ`
kwaăŋ
kwaăŋʰ
[kw]áŋ
[kw]áŋʃ
guang1
guang4
gwong1
gwong3
kwaăŋ
kwaăŋ`
kwaăŋ
kwaăŋʰ
kuang4
fong3
kong3
kwong3
[‑]aŋ
guang1
huang2
gwong1
kwaăŋ
ʔwaăŋ
kwaăŋ
ʔwaăŋ
[]áŋ
[kw]áŋ
guang1
kwaăŋ
gwong1
kwaăŋ
kwaăŋ
gong1
kuŋ
kwǝŋ
gwang1
kwaajŋ
kwarjŋ
[kwr]áŋ
huang3
huang4
xwaăŋ`
fong2
xɦwaăŋ´
ɣwaăŋˀ
huang2
wong4
Mandarin Cantonese MCK OCK
guang1
gwong1
kwâng1
kwâng3
kwâng1
kwâng3
guang1
guang4
gwong1
gwong3
kwâng1
kwâng3
kuang4
fong3
kong3
kwong3
-âng1??
guang1
huang2
gwong1
kwâng1
ˑwâng1
kwâng1
ˑwâng1
guang1
gwong1
kwâng1
gong1
gwang1
kwɒng1
kwăng1
huang3
huang4
fong2
ɣwâng2
huang2
wong4