Wieger

Wieger

Mandarin Cantonese MCB OCB
xiong1
hung1
xjowng
[hngw]ong
xiong1
hung1
xjowng
[hngw]ong
xiong1
hung1
[hngw]ong
xiong1
xjowng
[hngw]ong
xiong1
hung1
xjowng
xiong1
xjowngX
xiong1
hung1
xjowng
xjowngX
[hngw]ong
[hngw]ongʔ
Mandarin EM Cantonese LMC EMC OCP
xiong1
hung1
xyawŋ
xuawŋ
[*]-
xiong1
xjuŋ
hung1
xyawŋ
xuawŋ
[*]-
xiong1
hung1
[‑]aŋɥ
xiong1
xyawŋ
xuawŋ
[*]-
xiong1
hung1
xyawŋ
xuawŋ
xiong1
xjuŋˇ
xjyawŋ´
xuawŋˀ
xiong1
xjuŋ
xjuŋˇ
hung1
xjyawŋ´
xyawŋ
xuawŋ
xuawŋˀ
[*]-
[*]-ă
Mandarin Cantonese MCK OCK
xiong1
hung1
χi̯wong1
χ-1
xiong1
hung1
χi̯wong1
χ-1
xiong1
hung1
-ung1??
xiong1
χi̯wong1
χ-1
xiong1
hung1
χi̯wong1
xiong1
χi̯wong2
xiong1
hung1
χi̯wong1
χi̯wong2
χ-1
χ-2