Wieger

Wieger

Mandarin Cantonese MCB OCB
xiu1
jau1
xjuw
[hngw(r)j]u
xiao1
xiu1
haau1
jau1
xjiw
[hngwj]iw
hao1
xiu1
hou1
jau1
xaw
[hngw]u
xiu1
jau1
xjuw
xiu1
xu3
heoi2
jau1
xjuX
xjuw
[]uʔ
[hngw(r)j]u
xiu1
jau1
xjuw
[(r)j]u
xiu1
jau1
xjuw
[hngw(r)j]u
𩢮
xjuw
Mandarin EM Cantonese LMC EMC OCP
xiu1
xiw
jau1
xiw
xuw
[xw]ə̀w
xiao1
xiu1
xjaw
haau1
jau1
xjiw
xjiw
[xwj]ə̀w
hao1
xiu1
hou1
jau1
xaw
xaw
[xw]ə́w
xiu1
xiw
jau1
xiw
xuw
xiu1
xu3
xiw
heoi2
jau1
xiw
xyă´
xuw
xuăˀ
[xw]ǝwă
[xw]ə̀w
xiu1
xiw
jau1
xiw
xuw
[xw]ə̀w
xiu1
jau1
xiw
xuw
[xw]ə̀w
𩢮
xiw
xuw
Mandarin Cantonese MCK OCK
xiu1
jau1
χiḙu1
χi̯ôg1
xiao1
xiu1
haau1
jau1
χi̯ĕu1
χi̯ôg1
hao1
xiu1
hou1
jau1
χâu1
χôg1
xiu1
jau1
χiḙu1
xiu1
xu3
heoi2
jau1
χiḙu1
χi̯u2
χi̯ôg1
χôg2!!
xiu1
jau1
χiḙu1
χi̯ôg1
xiu1
jau1
χiḙu1
χi̯ôg1
𩢮
χiḙu1