Wieger

Wieger

Mandarin Cantonese MCB OCB
xing2
jing4
heng
[g]eng
xing2
jing4
heng
xing2
jing4
heng
[g]eng
xing2
jing4
heng
[g]eng
keng1
xing2
yan2
jing4
heng
khæng
[g]eng
[khrj]eng
Mandarin EM Cantonese LMC EMC OCP
xing2
xiŋ´
jing4
xɦjiajŋ
ɣɛjŋ
[ăkw]áŋj
xing2
jing4
xɦjiajŋ
ɣɛjŋ
xing2
jing4
xɦjiajŋ
ɣɛjŋ
[ăkw]áŋj
xing2
xiŋ´
jing4
xɦjiajŋ
ɣɛjŋ
[ăkw]áŋj
keng1
xing2
yan2
jing4
k‘jaajŋ
xɦjiajŋ
k‘arjŋ
ɣɛjŋ
[k‑kwr]àŋj
[ăkw]áŋj
Mandarin Cantonese MCK OCK
xing2
jing4
ɣieng1
g‘ieng1
xing2
jing4
ɣieng1
xing2
jing4
ɣieng1
g‘ieng1
xing2
jing4
ɣieng1
g‘ieng1
keng1
xing2
yan2
jing4
k‘ɒng1
ɣieng1
g‘ieng1
k‘ieng1