Wieger

Wieger

Mandarin Cantonese MCB OCB
xiong1
hing1
xjweng
[hngwrj]ang
huang3
fong2
fong3
xjwangX
kuang4
kuang4
fong3
xjwangH
[hngwj]angs
kuang4
fong3
xjwangH
[hngwj]angs
kuang4
fong3
xjwangH
[hngwj]angs
zhou4
zau2
tsyuwH
zhou4
chu4
zhou4
zhu4
zuk1
tsyuwH
tsyuwk
[t(r)j]uks
[th(r)j]uk
Mandarin EM Cantonese LMC EMC OCP
xiong1
xjuŋ
xyŋ
hing1
xyajŋ
xwiajŋ
[mxr]àŋ
huang3
fong2
fong3
xyaăŋ´
xuaăŋˀ
kuang4
kuang4
xjwaăŋ`
fong3
xyaăŋ`
xuaăŋʰ
[mx]àŋʃ
kuang4
xjwaăŋ`
fong3
xyaăŋ`
xuaăŋʰ
[mx]àŋʃ
kuang4
fong3
xyaăŋ`
xuaăŋʰ
[mx]àŋʃ
zhou4
tʂiw`
zau2
tʂiw`
tɕuwʰ
zhou4
chu4
zhou4
zhu4
tʂiw`
zuk1
tʂiw`
tʂiwk
tɕuwk
tɕuwʰ
[kw]ə̀kw
[kw]ə̀kwʃ
Mandarin Cantonese MCK OCK
xiong1
hing1
χi̯wɒng1
χi̯wăng1
huang3
fong2
fong3
χi̯wang2
kuang4
kuang4
fong3
χi̯wang3
χi̯wang3
kuang4
fong3
χi̯wang3
χi̯wang3
kuang4
fong3
χi̯wang3
χi̯wang3
zhou4
zau2
tśiḙu3
zhou4
chu4
zhou4
zhu4
zuk1
tśiḙu3
tśiuk
tˆi̯ôg3
tˆi̯ôk1