Vietnamese

Vietnamese

Vietnamese MCB
huệ
hwejH
huệ
hwejH
Vietnamese LMC EMC
huệ
xɦjyaj`
ɣwɛjʰ
huệ
xɦjyaj`
ɣwɛjʰ
Vietnamese MCK
huệ
ɣiwei3
huệ
ɣiwei3