Shijing Concordance

Shijing

詩經

192 13 正月 A
229 1 白華 B