Shijing Concordance

Shijing

詩經

26 3 柏舟 B
145 2 澤陂 A