Radical

Radical and Strokes

38

 
0
 
2
 
3 奿 𡚮 𡚱
 
4 𡚼 𡚽 𡛗
 
5 妿 𡛟 𡛵 𡛷
 
6 姿 𡜂 𡜊
 
7 𡜱 𡝐
 
8 娿 𡝡 𡝦 𡝩 𡝫 𡞘
 
9 婿 𡞞 𡞟 𡞢 𡞣 𡞥 𡞦 𡞾
 
10 媿 𡟨 𡟬 𡟰 𡠆
 
11 𡠗 𡠚 𡠜 𡠼 𡡉 𡡎
 
12 嫿 𡠖 𡡏 𡡐 𡡕 𡡗
 
13 𡢑 𡢕 𡢖
 
14 𡣔
 
15 𡣪 𡣫 𡣬
 
16 嬿 𡤉
 
17
 
18 𡤙
 
19
 
20 𡤫 𡤬
 
21 𡤯