Radical

Radical and Strokes

30

 
0
 
2 𠮟
 
3 𠮯
 
4 𠯋 𠯑 𠯔 𠯗 𠯘 𠯙
 
5 𠰉 𠰍 𠰒 𠰝 𠱋
 
6 𠱘 𠱝 𠱠 𠱡 𠱥 𠲗
 
7 𠲮 𠲳 𠲷 𠳁 𠳃 𠳊 𠳋 𠳌 𠳲
 
8 𠴨 𠴪 𠴫 𠴰 𠴱 𠴺
 
9 𠶷 𠶸 𠷂 𠷈 𠷎 𠷏 𠷑 𠷓 𠷙 𠷞
 
10 𠸶 𠸹 𠹀 𠹈 𠹊 𠹋 𠹍 𠹑 𠹖 𠹝 𠹫 𠺑 𠺛
 
11 𠻚 𠻛 𠻜 𠻡 𠻤 𠼡
 
12 𠽧 𠽶
 
13 𠿈 𠿊 𠿍 𠿒 𠿓 𠿕 𠿝 𠿟 𠿠 𠿡
 
14 𡀾 𡀿 𡁆 𡁋 𡁑
 
15 𡂏 𡂒 𡂕 𡂖 𡂟 𡂣 𡂩
 
16 𡃡
 
17 𡄑
 
18 𡄴
 
19 𡅡
 
20
 
21 𡅽
 
22
 
23 𡆑