Middle Chinese – Baxter

Middle Chinese (Baxter)

MCB OCB
gjieng
gjieng
[khw]eng
[khwj]engʔ
𦳲
gjieng
𩷏
gjieng
EM LMC EMC OCP
kɦjiajŋ
gjiajŋ
kiŋˇ
kɦjiajŋ
gjiajŋ
gjiajŋ
[]àŋjʃ
[kwj]àŋjă
𦳲
kɦjiajŋ
gjiajŋ
𩷏
kɦjiajŋ
gjiajŋ
MCK OCK
g‘i̯äng1
g‘i̯äng1
g‘i̯ĕng1
k*2
𦳲
g‘i̯äng1
𩷏
g‘i̯äng1