Korean

Korean

Korean MCB
sa
dzræH
sa
dzriH
tsriH
sa
saH
sejH
sjæ
sa
dzriX
sa
si
siH
sa
ziX
sa
ziX
sa
使
sa
sriH
sriX
sa
gjwɨj
zriX
sa
tsriH
sa
sa
tsha
sa
dzrwæX
srwæH
sa
syiH
sa
sjeH
sa
tsriH
sa
sjæH
sa
sij
sa
sriX
sa
si
sa
dzræk
tsræH
tsrɛk
sa
swa
sa
sa
sræH
ɛɨH
sa
ziH
sa
sijH
sa
dzriX
sa
zjek
sa
syæ
sa
ziX
sa
sa
saX
sa
sjæX
sa
ziH
sa
jek
jæH
zyek
zyæH
sa
ziX
sa
srij
sa
sjeX
sa
si
siH
sa
syæX
sa
zjæ
sa
sje
sa
dzræ
dzrɛɨ
sa
sijH
sa
sa
swa
sa
dzræ
sa
zjæH
sa
sijX
sa
ziX
sa
sræ
sræH
sa
sijH
sa
tsræ
sa
sjæH
sjæX
sa
tsyak
sa
xje
sa
sa
srij
sa
dzyet
sa
xjænH
sa
sa
sa
sræ
sa
dzyæX
sa
ziX
sa
zi
sa
sij
sa
zriX
sa
siH
sa
srij
sa
sa
mek
sa
sræ
sa
si
sa
sa
sijH
sa
syæH
syæX
sa
swa
sa
swa
swoj
sa
je
tha
zyæ
sa
dzræH
tshjoH
sa
sræ
sa
si
siH
sa
tsræH
sa
zi
sa
zjæH
sa
sjeH
sa
syæH
sa
zi
sa
zjæ
sa
jiH
zyik
sa
ziH
sa
sriH
sriX
sa
sijH
sa
sræ
swa
sa
sræ
sa
srij
sa
zyek
zyæH
Korean LMC EMC
sa
tʂɦaaă`
dʐarʰ
sa
tʂŗ`
tʂɦŗ`
dʐɨʰ
tʂɨʰ
sa
saă`
siaj`
siaă
saăʰ
siaă
sɛjʰ
sa
tʂɦŗ´
dʐɨˀ
sa
sȥ`
sɨʰ
sa
sɦȥ´
zɨˀ
sa
sɦȥ´
zɨˀ
sa
使
sa
ʂŗ`
ʂŗ´
ʂɨʰ
ʂɨˀ
sa
kɦyj
ʂɦŗ´
guj
ʐɨˀ
sa
tʂŗ`
tʂɨʰ
sa
saă
ts‘aă
saă
ts‘aă
sa
tʂɦwaaă´
ʂwaaă`
dʐwarˀ
ʂwarʰ
sa
ʂi`
ɕɨʰ
sa
sȥ`
siăʰ
sa
tʂŗ`
tʂɨʰ
sa
siaă`
siaăʰ
sa
si
sa
ʂŗ´
ʂɨˀ
sa
sa
tʂaajk
tʂaaă`
tʂɦaajk
dʐark
tʂarʰ
tʂɛrjk
sa
suaă
swaă
sa
sa
ʂaaă`
ʔjaaj
ʂarʰ
ʔarjʰ
sa
sɦȥ`
zɨʰ
sa
sȥ`
siʰ
sa
tʂɦŗ´
dʐɨˀ
sa
sɦiajk
ziajk
sa
ʂiaă
ɕiaă
sa
sɦȥ´
zɨˀ
sa
saă
saă´
saă
saăˀ
sa
siaă´
siaăˀ
sa
sɦȥ`
zɨʰ
sa
jiajk
jiaă`
tʂɦiajk
tʂɦiaă`
jiajk
jiaăʰ
ʑiajk
ʑiaăʰ
sa
sɦȥ´
zɨˀ
sa
ʂŗ
ʂi
sa
sȥ´
siăˀ
sa
sȥ`
sɨʰ
sa
ʂiaă´
ɕiaăˀ
sa
jiaă
sɦiaă
jiaă
ziaă
sa
siă
sa
tʂɦaaj
tʂɦaaă
dʐar
dʐarj
sa
sȥ`
siʰ
sa
sa
suaă
swaă
sa
tʂɦaaă
dʐar
sa
sɦiaă`
ziaăʰ
sa
sȥ´
siˀ
sa
sɦȥ´
zɨˀ
sa
ʂaaă
ʂaaă`
ʂar
ʂarʰ
sa
sȥ`
siʰ
sa
tʂaaă
tʂar
sa
siaă`
siaă´
siaăʰ
siaăˀ
sa
tʂiaăk
tɕɨaăk
sa
xi
xiă
sa
sa
ʂŗ
ʂi
sa
saă
xian`
ʂɦiat
dʑiat
saă
xɨanʰ
sa
sa
sa
ʂaaă
ʂar
sa
ʂɦiaă´
dʑiaăˀ
sa
sɦȥ´
zɨˀ
sa
sɦȥ
sa
si
sa
ʂɦŗ´
ʐɨˀ
sa
sȥ`
sɨʰ
sa
ʂŗ
ʂi
sa
sa
mjiajk
mɛjk
sa
ʂaaă
ʂar
sa
sa
sa
sȥ`
siʰ
sa
ʂiaă`
ʂiaă´
ɕiaăʰ
ɕiaăˀ
sa
suaă
swaă
sa
suaj
suaă
swaă
swǝj
sa
ji
tʂɦiaă
t‘aă
jiă
t‘aă
ʑiaă
sa
ts‘iă`
tʂɦaaă`
dʐarʰ
ts‘ɨăʰ
sa
ʂaaă
ʂar
sa
sȥ`
sɨʰ
sa
tʂaaă`
tʂarʰ
sa
sɦȥ
sa
sɦiaă`
ziaăʰ
sa
sȥ`
siăʰ
sa
ʂiaă`
ɕiaăʰ
sa
sɦȥ
sa
jiaă
sɦiaă
jiaă
ziaă
sa
ji`
tʂɦiăk
jɨʰ
ʑik
sa
sɦȥ`
zɨʰ
sa
ʂŗ`
ʂŗ´
ʂɨʰ
ʂɨˀ
sa
sȥ`
siʰ
sa
suaă
ʂaaă
swaă
ʂar
sa
ʂaaă
ʂar
sa
ʂŗ
ʂi
sa
tʂɦiajk
tʂɦiaă`
ʑiajk
ʑiaăʰ
Korean MCK
sa
dẓ‘a3
sa
dẓ‘i3
tṣi3
sa
siei3
si̯a1
sâ3
sa
dẓ‘i2
sa
si1
si3
sa
zi2
sa
zi2
sa
使
sa
ṣi2
ṣi3
sa
dẓ‘i2
g‘wḙi1
sa
tṣi3
sa
sâ1
ts‘â1
sa
dẓ‘wa2
ṣwa3
sa
śi3
sa
siḙ3
sa
tṣi3
sa
si̯a3
sa
si1
sa
ṣi2
sa
si1
sa
dẓ‘ak
tṣa3
tṣɛk
sa
suâ1
sa
sa
ṣa3
ˑai3
sa
zi3
sa
si3
sa
dẓ‘i2
sa
zi̯ɒk
sa
śi̯a1
sa
zi2
sa
sâ1
sâ2
sa
si̯a2
sa
zi3
sa
dź‘i̯a3
dź‘i̯ɒk
i̯a3
i̯ɒk
sa
zi2
sa
ṣi1
sa
siḙ2
sa
si1
si3
sa
śi̯a2
sa
i̯a1
zi̯a1
sa
siḙ1
sa
dẓ‘a1
dẓ‘ai1
sa
si3
sa
sa
suâ1
sa
dẓ‘a1
sa
zi̯a3
sa
si2
sa
zi2
sa
ṣa1
ṣa3
sa
si3
sa
tṣa1
sa
si̯a2
si̯a3
sa
tśi̯ak
sa
χiḙ1
sa
sa
ṣi1
sa
sâ1
źi̯ät
χi̯ɒn3
sa
sa
sa
ṣa1
sa
źi̯a2
sa
zi2
sa
zi1
sa
si1
sa
dẓ‘i2
sa
si3
sa
ṣi1
sa
sa
miek
sa
ṣa1
sa
si1
sa
sa
si3
sa
śi̯a2
śi̯a3
sa
suâ1
sa
suâ1
suậi1
sa
dź‘i̯a1
i̯iḙ1
t‘â1
sa
dẓ‘a3
ts‘i̯wo3
sa
ṣa1
sa
si1
si3
sa
tṣa3
sa
zi1
sa
zi̯a3
sa
siḙ3
sa
śi̯a3
sa
zi1
sa
i̯a1
zi̯a1
sa
dź‘i̯ǝk
i̯i3
sa
zi3
sa
ṣi2
ṣi3
sa
si3
sa
suâ1
ṣa1
sa
ṣa1
sa
ṣi1
sa
dź‘i̯a3
dź‘i̯ɒk