Korean

Korean

Korean MCB
便
pyen
bjien
bjienH
pyen
bjwenH
pyen
bjwenH
pyen
bjwenH
pyen
bjwenH
pyen
benX
bjienX
penX
phjien
pyen
bjwenH
pyen
pwen
pyen
penX
pjien
pwen
pyen
ben
pyen
pjwenH
pyen
ben
pyen
bjenX
bɛnH
pyen
benX
pyen
bjenX
pyen
pwen
pyen
bɛnH
pyen
ben
骿
pyen
ben
pyen
phjenX
pjenX
Korean LMC EMC
便
pyen
pɦjian
pɦjian`
bjian
bjianʰ
pyen
fɦjyan`
bwianʰ
pyen
fɦjyan`
bwianʰ
pyen
fɦjyan`
bwianʰ
pyen
fɦjyan`
bwianʰ
pyen
pjian´
pɦjian´
pɦjian´
p‘jian
bjianˀ
bɛnˀ
pɛnˀ
p‘jian
pyen
fɦjyan`
bwianʰ
pyen
pan
pwɛn
pyen
pan
pjian
pjian´
pjian
pwɛn
pɛnˀ
pyen
pɦjian
bɛn
pyen
fjyan`
pwianʰ
pyen
pɦjian
bɛn
pyen
pɦaan`
pɦian´
bianˀ
bɛrnʰ
pyen
pɦjian´
bɛnˀ
pyen
pɦian´
bianˀ
pyen
pan
pwɛn
pyen
pɦaan`
bɛrnʰ
pyen
pɦjian
bɛn
骿
pyen
pɦjian
bɛn
pyen
pian´
p‘ian´
pianˀ
p‘ianˀ
Korean MCK
便
pyen
b‘i̯än1
b‘i̯än3
pyen
b‘i̯wän3
pyen
b‘i̯wän3
pyen
b‘i̯wän3
pyen
b‘i̯wän3
pyen
b‘ien2
b‘i̯än2
pien2
p‘i̯än1
pyen
b‘i̯wän3
pyen
piwen1
pyen
pien2
piwen1
pi̯än1
pyen
b‘ien1
pyen
pi̯wän3
pyen
b‘ien1
pyen
b‘i̯än2
b‘ăn3
pyen
b‘ien2
pyen
b‘i̯än2
pyen
piwen1
pyen
b‘ăn3
pyen
b‘ien1
骿
pyen
b‘ien1
pyen
pi̯än2
p‘i̯än2