Korean

Korean

Korean MCB
on
awX
on
junH
on
on
jun
on
on
won
on
jun
on
on
on
dwonX
on
jun
junH
junX
won
on
junH
junX
won
on
on
jun
junX
on
won
on
junH
junX
on
junX
won
Korean LMC EMC
on
ʔaw´
ʔawˀ
on
ʔyn`
ʔunʰ
on
on
ʔyn
ʔun
on
on
ʔun
ʔwǝn
on
ʔyn
ʔun
on
on
on
tɦun´
dwǝnˀ
on
ʔun
ʔyn
ʔyn`
ʔyn´
ʔun
ʔunʰ
ʔunˀ
ʔwǝn
on
ʔun
ʔyn`
ʔyn´
ʔunʰ
ʔunˀ
ʔwǝn
on
on
ʔyn
ʔyn´
ʔun
ʔunˀ
on
ʔun
ʔwǝn
on
ʔyn`
ʔyn´
ʔunʰ
ʔunˀ
on
ʔun
ʔyn´
ʔunˀ
ʔwǝn
Korean MCK
on
ˑâu2
on
ˑi̯uǝn3
on
on
ˑi̯uǝn1
on
on
ˑuǝn1
on
ˑi̯uǝn1
on
on
on
d‘uǝn2
on
ˑi̯uǝn1
ˑi̯uǝn2
ˑi̯uǝn3
ˑuǝn1
on
ˑi̯uǝn2
ˑi̯uǝn3
ˑuǝn1
on
on
ˑi̯uǝn1
ˑi̯uǝn2
on
ˑuǝn1
on
ˑi̯uǝn2
ˑi̯uǝn3
on
ˑi̯uǝn2
ˑuǝn1