Korean

Korean

Korean MCB
lyen
lenH
ljenX
lyen
len
lyen
ljwenH
ljwenX
lyen
len
leng
lyen
len
lyen
ljwenH
lyen
ljet
lyen
ljwen
lyen
lenH
lyen
lenH
lyen
ljen
lyen
lyen
ljenX
lyen
lenH
lyen
lyen
ljen
lyen
lyen
ljwenX
lwan
lyen
len
ljenX
lyen
ljenX
lyen
ljen
lyen
lenH
lyen
ljen
trhjen
lyen
len
leng
lengH
lyen
lenH
lyen
ljen
Korean LMC EMC
lyen
lian`
lian´
lianˀ
lɛnʰ
lyen
lian
lɛn
lyen
lyan`
lyan´
lwianʰ
lwianˀ
lyen
liajŋ
lian
lɛjŋ
lɛn
lyen
lian
lɛn
lyen
lyan`
lwianʰ
lyen
liat
liat
lyen
lyan
lwian
lyen
lian`
lɛnʰ
lyen
lian`
lɛnʰ
lyen
lian
lian
lyen
lyen
lian´
lianˀ
lyen
lian`
lɛnʰ
lyen
lyen
lian
lian
lyen
lyen
luan
lyan´
lwan
lwianˀ
lyen
lian
lian´
lianˀ
lɛn
lyen
lian´
lianˀ
lyen
lian
lian
lyen
lian`
lɛnʰ
lyen
lian
tr‘ian
lian
tr‘ian
lyen
liajŋ
liajŋ`
lian
lɛjŋ
lɛjŋʰ
lɛn
lyen
lian`
lɛnʰ
lyen
lian
lian
Korean MCK
lyen
lien3
li̯än2
lyen
lien1
lyen
li̯wän2
li̯wän3
lyen
lien1
lieng1
lyen
lien1
lyen
li̯wän3
lyen
li̯ät
lyen
li̯wän1
lyen
lien3
lyen
lien3
lyen
li̯än1
lyen
lyen
li̯än2
lyen
lien3
lyen
lyen
li̯än1
lyen
lyen
li̯wän2
luân1
lyen
lien1
li̯än2
lyen
li̯än2
lyen
li̯än1
lyen
lien3
lyen
li̯än1
tˆ‘i̯än1
lyen
lien1
lieng1
lieng3
lyen
lien3
lyen
li̯än1