Korean

Korean

Korean MCB
kwi
kjwejH
kwi
kwi
gju
kjuH
kuw
kuwH
kwi
kwijX
kwi
kjwɨj
kwi
kjwɨjH
kwi
kjwɨjX
kwi
kjuw
kwij
kwi
Korean LMC EMC
kwi
kyaj`
kwiajʰ
kwi
kwi
kyă`
kǝw
kǝw`
kɦyă
guă
kow
kowʰ
kuăʰ
kwi
kyj´
kwiˀ
kwi
kyj
kuj
kwi
kyj`
kujʰ
kwi
kyj´
kujˀ
kwi
kiw
kyj
kuw
kwi
kwi
Korean MCK
kwi
ki̯wäi3
kwi
kwi
g‘i̯u1
kḙu1
kḙu3
ki̯u3
kwi
kwi2
kwi
kwḙi1
kwi
kwḙi3
kwi
kwḙi2
kwi
kiḙu1
kwi1
kwi