Karlgren

Karlgren

Mandarin Cantonese MCB OCB
shan3
sim2
sin2
syek
syemX
shan3
sim2
syemX
Mandarin EM Cantonese LMC EMC OCP
shan3
sim2
sin2
ʂiajk
ʂiam´
ɕiajk
ɕiamˀ
shan3
ʂiămˇ
sim2
ʂiam´
ɕiamˀ
Mandarin Cantonese MCK OCK
shan3
sim2
sin2
śi̯äm2
śi̯ɒk
shan3
sim2
śi̯äm2