Karlgren

Karlgren

Mandarin Cantonese MCB OCB
su1
sou1
su
[sngw]a
su1
su4
sou1
su
[sngw]a
Mandarin EM Cantonese LMC EMC OCP
su1
sou1
suă
[s]áɣ
su1
su4
su
sou1
suă
[s]áɣ
Mandarin Cantonese MCK OCK
su1
sou1
suo1
so1
su1
su4
sou1
suo1
so1