Karlgren

Karlgren

Mandarin Cantonese MCB OCB
jiao1
gaau1
kæw
[kwr]aw
jiao1
qiao4
xiao3
xiao4
gaau1
kæw
[kwr]aw
jiao1
jiao1
gaau1
kæw
[kwr]aw
jiao1
jiao3
gaau1
kæw
[kwr]aw
jiao1
jiao3
gaau2
hæwX
kæw
kæwX
[gwr]awʔ
[kwr]aw
[kwr]awʔ
jiao1
jiao3
xiao2
gaau2
haau4
hæw
kæwX
[gwr]aw
[kwr]awʔ
jiao3
xiao4
gaau2
kæwX
[kwr]awʔ
jiao3
jiao4
xiao2
gaau2
kæwX
[kwr]awʔ
jiao3
gaau2
kæw
kæwH
kæwX
jiao3
jiao4
xiao2
xiao4
gaau3
haau6
hæwH
kæwH
[gwr]aws
[kwr]aws
jiao4
jue2
xiao4
gaau3
kæwH
kæwk
[kwr]awk
[kwr]aws
jiao4
gaau3
kæwH
jiao3
jiao4
gaau2
jiao3
gaau2
kewX
[kw]ewʔ
xiao4
haau6
hæwH
[gwr]aws
xiao4
haau6
hæwH
[gwr]aws
jiao1
yao3
ngaau5
kæw
æw
[kwr]aw
[wr]aw
jiao1
yao1
yao3
ngaau5
ngæwX
jiao1
gaau1
kæw
[kwr]aw
Mandarin EM Cantonese LMC EMC OCP
jiao1
kjaw
gaau1
kjaaw
karw
[kwr]áw
jiao1
qiao4
xiao3
xiao4
kjaw
gaau1
kjaaw
karw
[kwr]áw
jiao1
jiao1
kjaw
gaau1
kjaaw
karw
[kwr]áw
jiao1
jiao3
kjaw
gaau1
kjaaw
karw
[kwr]áw
jiao1
jiao3
gaau2
kjaaw
kjaaw´
xɦjaaw´
karw
karwˀ
ɣarwˀ
[kwr]áw
[kwr]áwă
[ăkwr]áwă
jiao1
jiao3
xiao2
kjawˇ
gaau2
haau4
kjaaw´
xɦjaaw
karwˀ
ɣarw
[kwr]áwă
[ăkwr]áw
jiao3
xiao4
kjawˇ
gaau2
kjaaw´
karwˀ
[kwr]áwă
jiao3
jiao4
xiao2
kjawˇ
gaau2
kjaaw´
karwˀ
[kwr]áwă
jiao3
kjaw`
kjawˇ
gaau2
kjaaw
kjaaw`
kjaaw´
karw
karwʰ
karwˀ
jiao3
jiao4
xiao2
xiao4
kjaw`
xjaw`
gaau3
haau6
kjaaw`
xɦjaaw`
karwʰ
ɣarwʰ
[kwr]áwʃ
[ăkwr]áwʃ
jiao4
jue2
xiao4
kjaw`
gaau3
kjaaw`
kwaawk
karwk
karwʰ
[kwr]ákw
[kwr]áwʃ
jiao4
kjaw`
gaau3
kjaaw`
karwʰ
jiao3
jiao4
gaau2
jiao3
kiăwˇ
gaau2
kjiaw´
kɛwˀ
[kwj]áwă
xiao4
xjaw`
haau6
xɦjaaw`
ɣarwʰ
[ăkwr]áwʃ
xiao4
haau6
xɦjaaw`
ɣarwʰ
[ăkwr]áwʃ
jiao1
yao3
kjaw
ngaau5
kjaaw
ʔjaaw
karw
ʔarw
[]áw
[kwr]áw
jiao1
yao1
yao3
jawˇ
ngaau5
ŋjaaw´
ŋarwˀ
jiao1
kjaw
gaau1
kjaaw
karw
[kwr]áw
Mandarin Cantonese MCK OCK
jiao1
gaau1
kau1
kŏg1
jiao1
qiao4
xiao3
xiao4
gaau1
kau1
kŏg1
jiao1
jiao1
gaau1
kau1
kŏg1
jiao1
jiao3
gaau1
kau1
kŏg1
jiao1
jiao3
gaau2
kau1
kau2
ɣau2
g‘ŏg2
kŏg1
kŏg2
jiao1
jiao3
xiao2
gaau2
haau4
kau2
ɣau1
g‘ŏg1
kŏg2
jiao3
xiao4
gaau2
kau2
kŏg2
jiao3
jiao4
xiao2
gaau2
kau2
kŏg2
jiao3
gaau2
kau1
kau2
kau3
jiao3
jiao4
xiao2
xiao4
gaau3
haau6
kau3
ɣau3
g‘ŏg3
kŏg3
jiao4
jue2
xiao4
gaau3
kau3
kåk
kŏg3
kŏk1
jiao4
gaau3
kau3
jiao3
jiao4
gaau2
jiao3
gaau2
kieu2
kiog2
xiao4
haau6
ɣau3
g‘ŏg3
xiao4
haau6
ɣau3
g‘ŏg3
jiao1
yao3
ngaau5
kau1
ˑau1
kŏg1
ˑŏg1
jiao1
yao1
yao3
ngaau5
ngau2
jiao1
gaau1
kau1
kŏg1