Karlgren

Karlgren

Mandarin Cantonese MCB OCB
yao4
you4
jau3
jiwH
[wj]iws
yi1
you3
jau2
jij
jiwX
[j]ij
[wj]iwʔ
yao3
yao4
jiu2
miu5
ewX
[w]iwʔ
ao3
ao4
niu4
aau2
aau3
ngaau3
æwX
yao4
aau3
ngaau3
æwH
Mandarin EM Cantonese LMC EMC OCP
yao4
you4
jau3
ʔjiw`
ʔjiwʰ
[ʔwj]ə̀wʃ
yi1
you3
iwˇ
jau2
ʔji
ʔjiw´
ʔji
ʔjiwˀ
[ʔj]ə̀j
[ʔwj]ə̀wă
yao3
yao4
jiu2
miu5
ʔjiaw´
ʔɛwˀ
[ʔwj]ə́wă
ao3
ao4
niu4
jaw`
aau2
aau3
ngaau3
ʔjaaw´
ʔarwˀ
yao4
jaw`
aau3
ngaau3
ʔjaaw`
ʔarwʰ
Mandarin Cantonese MCK OCK
yao4
you4
jau3
ˑi̯ĕu3
ˑi̯ôg3
yi1
you3
jau2
ˑi1
ˑi̯ĕu2
ˑi̯ôg2
ˑi̯ĕd1
yao3
yao4
jiu2
miu5
ˑieu2
ˑiôg2
ao3
ao4
niu4
aau2
aau3
ngaau3
ˑau2
yao4
aau3
ngaau3
ˑau3