Karlgren

Karlgren

Mandarin Cantonese MCB OCB
kui4
yong3
yu2
yu3
jyu4
gwijH
[]os
yu2
jyu4
[]o
yu2
jyu4
[]o
Mandarin EM Cantonese LMC EMC OCP
kui4
yong3
yu2
yu3
k‘uj
jyu4
kɦyj`
gwiʰ
[]áɥ
yu2
jyu4
[‑]aɥ
yu2
jyu4
[‑]aɥ
Mandarin Cantonese MCK OCK
kui4
yong3
yu2
yu3
jyu4
g‘wi3
g‘ug3!!
yu2
jyu4
-ug1??
yu2
jyu4
-ug1??