Karlgren

Karlgren

Mandarin Cantonese MCB OCB
chong1
chuang1
zhong1
zung1
syowng
[Hslj]ong
chong1
zhuang1
zong1
træwng
Mandarin EM Cantonese LMC EMC OCP
chong1
chuang1
zhong1
tʂ‘uŋ
zung1
ʂyawŋ
ɕuawŋ
[*]-
chong1
zhuang1
tʂwaăŋ
zong1
traawŋ
trarwŋ
Mandarin Cantonese MCK OCK
chong1
chuang1
zhong1
zung1
śi̯wong1
s-1
chong1
zhuang1
zong1
tˆång1