Karlgren

Karlgren

Mandarin Cantonese MCB OCB
zhu3
zyu2
trjuX
zhu3
zyu2
tsyuX
[(r)j]oʔ
Mandarin EM Cantonese LMC EMC OCP
zhu3
zyu2
tryă´
truăˀ
zhu3
tʂyˇ
zyu2
tʂyă´
tɕuăˀ
[t]àɥă
Mandarin Cantonese MCK OCK
zhu3
zyu2
tˆi̯u2
zhu3
zyu2
tśi̯u2
tˆi̯u2