Karlgren

Karlgren

Mandarin Cantonese MCB OCB
qian2
cin4
dzen
[dz]en
jian1
jian3
jian4
zin1
tsjen
tsjenH
[tsj]en
[tsj]ens
jian3
zin2
tsjenX
[tsj]enʔ
jian3
zin2
tsjenX
[tsj]enʔ
jian4
zin3
tsjenH
[tsj]ens
Mandarin EM Cantonese LMC EMC OCP
qian2
ts‘iăn´
cin4
tsɦian
dzɛn
[ăkj]án
jian1
jian3
jian4
tsiăn
tsiăn`
zin1
tsian
tsian`
tsian
tsianʰ
[kj]àn
[kj]ànʃ
jian3
tsiănˇ
zin2
tsian´
tsianˀ
[kj]ànă
jian3
tsiănˇ
zin2
tsian´
tsianˀ
[kj]ànă
jian4
tsiăn`
zin3
tsian`
tsianʰ
[kj]ànʃ
Mandarin Cantonese MCK OCK
qian2
cin4
dz‘ien1
dz‘ian1
jian1
jian3
jian4
zin1
tsi̯än1
tsi̯än3
tsi̯an1
tsi̯an3
jian3
zin2
tsi̯än2
tsi̯an2
jian3
zin2
tsi̯än2
tsi̯an2
jian4
zin3
tsi̯än3
tsi̯an3