Japanese

Japanese

Japanese MCB
tawan
sywon
Japanese LMC EMC
tawan
ʂyan
ɕuan
Japanese MCK
tawan
śi̯wɒn1