Japanese

Japanese

Japanese MCB
sahu
tsrɛp
sahu
sahu
sahu
srɛp
tshjep
tshyep
tsrhɛp
sahu
tsop
Japanese LMC EMC
sahu
tʂaap
tʂɛrp
sahu
sahu
sahu
ts‘iap
tʂ‘aap
tʂ‘iap
ʂaap
ts‘iap
tɕ‘iap
tʂ‘ɛrp
ʂɛrp
sahu
tsap
tsǝp
Japanese MCK
sahu
tṣăp
sahu
sahu
sahu
ṣăp
tṣ‘ăp
ts‘i̯äp
tś‘i̯äp
sahu
tsập