Japanese

Japanese

Japanese MCB
ke
aH
ke
xjɨj
xjɨjX
ke
kæH
kæX
ke
kæH
ke
kwajH
ke
kwæX
ke
khwojH
ke
ke
gjwɨj
kjɨj
kwojH
ke
khwej
ke
kwæX
ke
kjwot
ke
kwajH
kwat
ke
kjwejH
ke
xwæH
ke
kwɛɨH
ke
kæX
ke
ke
hwæt
xwɛjH
xwɛɨH
ke
kwæk
xæH
ke
sywon
xwanH
ke
khwijH
khwɛjH
ke
kæX
ke
xwejH
ke
ke
kjɨj
ke
khwijH
khwɛjH
ke
jwet
jwot
khwajH
ke
khwɛɨH
ke
kwæH
ke
khwaH
khwaX
khwojH
ke
gijH
xjɨjH
ke
ke
khwæ
ke
kæX
ke
kwæ
kwɛɨ
ke
kæH
ke
hwojH
khwɛjH
ke
ke
ke
hæjX
ke
kwajH
ke
kæH
ke
hwojX
ke
kwajH
ke
kɛɨH
ke
xu
ke
kwɛjH
ke
xjɨj
ke
kɛɨH
ke
hwen
ke
kwɛɨH
ke
kojH
xjɨjH
ke
gjwot
kjwot
ke
kæX
ke
kjɨjH
ke
ke
kwæjX
ke
kæX
ke
ke
kæX
ke
khjɨjH
ke
khjɨjH
xjɨjH
ke
kwajH
ke
jwojH
khwajH
wajH
xwat
ke
khjɨjH
ke
kwejH
ke
xæH
ke
ke
kjɨj
ke
khwɛɨH
ke
zjwen
ke
ngjɨt
ke
kæH
kæX
ke
xjɨj
ke
ngwijH
swij
xij
xjwie
ke
xwej
ke
khwej
ke
kjɨj
kjɨjH
ke
xjɨj
ke
kjɨjX
ke
hwej
kwej
ke
kwejH
ke
kwojH
ke
kwa
kwæ
kwɛɨ
ke
xæH
ke
hwɛɨH
kwejH
kwɛɨH
ke
khwajH
ke
ke
ku
ke
kwɛɨ
lwa
ke
kæjH
ke
phju
xju
ke
hwæ
hwæH
xwæ
ke
khwɛjH
ke
ke
gwijH
khwɛjH
ke
ojH
ke
kæjX
kɛj
kɛɨH
ke
gi
gjɨn
kjɨj
ke
xjwɨjX
xwoj
xwɛj
ke
gjwɨj
kjɨjX
ke
kwen
ke
ke
ke
khwoj
詿
ke
hwɛɨH
kwɛɨH
ke
hejX
xæH
xɛɨH
ke
xwæ
ke
xjɨj
xjɨjX
ke
ke
kwet
ke
khjwieX
ke
ke
xwɛjH
ke
kwej
ke
trhij
ke
kwajH
ke
kwet
ke
khwæX
ke
kjɨj
ke
kwej
ke
khwet
ke
koj
ke
xwojH
ke
gwijH
kwoj
ke
kjɨj
ke
xwojH
ke
xjwojH
ke
xjɨjH
ke
khwɛɨH
kwet
ke
khwæX
ke
khwa
khwaH
khwæX
ke
hwat
kwajH
ke
buH
khu
ke
kjwejH
kjwot
ke
kwet
Japanese LMC EMC
ke
ʔaă`
*ʔaăʰ
ke
xi
xi´
xɨj
xɨjˀ
ke
kjaaă`
kjaaă´
karʰ
karˀ
ke
kjaaă`
karʰ
ke
kuaj`
kwajʰ
ke
kwaaă´
kwarˀ
ke
k‘uaj`
k‘wǝjʰ
ke
ke
ki
kuaj`
kɦyj
guj
kwǝjʰ
kɨj
ke
k‘jyaj
k‘wɛj
ke
kwaaă´
kwarˀ
ke
kyat
kuat
ke
kuaj`
kuat
kwajʰ
kwat
ke
kyaj`
kwiajʰ
ke
xwaaă`
xwarʰ
ke
kwaaj`
kwarjʰ
ke
kjaaă´
karˀ
ke
ke
xaaj
xaaj`
xɦwaat
xwarjʰ
xwɛrjʰ
ɣwart
ke
kwaajk
xjaaă`
kwark
xarʰ
ke
xuan`
ʂyan
xwanʰ
ɕuan
ke
k‘aaj`
k‘yj`
k‘wiʰ
k‘wɛrjʰ
ke
kjaaă´
karˀ
ke
xjyaj`
xwɛjʰ
ke
ke
ki
kɨj
ke
k‘aaj`
k‘yj`
k‘wiʰ
k‘wɛrjʰ
ke
k‘uaj`
ʔyat
ʔyat
k‘wajʰ
ʔuat
ʔwiat
ke
k‘aaj
k‘warjʰ
ke
kwaaă`
kwarʰ
ke
k‘uaj`
k‘uaă`
k‘uaă´
k‘waăʰ
k‘waăˀ
k‘wǝjʰ
ke
kɦi`
xi`
giʰ
xɨjʰ
ke
ke
k‘waaă
k‘war
ke
kjaaă´
karˀ
ke
kwaaj
kwaaă
kwar
kwarj
ke
kjaaă`
karʰ
ke
k‘aaj`
xɦuaj`
k‘wɛrjʰ
ɣwǝjʰ
ke
kjaaă
kar
ke
ke
xɦjaaj´
ɣarjˀ
ke
kuaj`
kwajʰ
ke
kjaaă
kjaaă`
kar
karʰ
ke
xɦuaj´
*ɣwǝjˀ
ke
kuaj`
kwajʰ
ke
kjaaj`
karjʰ
ke
xuă
ke
kaaj`
kwɛrjʰ
ke
xi
xɨj
ke
kjaaj`
karjʰ
ke
xɦjyan
ɣwɛn
ke
kwaaj`
kwarjʰ
ke
kaj`
xi`
kǝjʰ
xɨjʰ
ke
kyat
kɦyat
guat
kuat
ke
kjaaă´
karˀ
ke
ki`
kɨjʰ
ke
ke
kwaaj´
kwarjˀ
ke
kjaaă´
karˀ
ke
ke
kjaaă´
karˀ
ke
k‘i`
k‘ɨjʰ
ke
k‘i`
xi`
k‘ɨjʰ
xɨjʰ
ke
kuaj`
kwajʰ
ke
k‘uaj`
xuat
ʔuaj`
ʔyj
k‘wajʰ
xwat
ʔuajʰ
ʔwajʰ
ke
k‘i`
k‘ɨjʰ
ke
kjyaj`
kwɛjʰ
ke
xjaaă
xjaaă`
xar
xarʰ
ke
kjaaă
kar
ke
ki
kɨj
ke
k‘aaj
k‘warjʰ
ke
sɦyan
zwian
ke
ŋit
ŋɨt
ke
kjaaă
kjaaă`
kjaaă´
kar
karʰ
karˀ
ke
xi
xɨj
ke
syj
xi
xjyj
ŋǝj
swi
xi
xjwiă
ŋwiʰ
ke
xjyaj
xwɛj
ke
k‘jyaj
k‘wɛj
ke
ki
ki`
kɨj
kɨjʰ
ke
xi
xɨj
ke
ki´
kɨjˀ
ke
kjyaj
xɦjyaj
kwɛj
ɣwɛj
ke
kjyaj`
kwɛjʰ
ke
kuaj`
kwǝjʰ
ke
kuaă
kwaaj
kwaaă
kwar
kwarj
kwaă
ke
xjaaă`
xarʰ
ke
kjyaj`
kwaaj`
xɦwaaj`
kwarjʰ
kwɛjʰ
ɣwarjʰ
ke
k‘uaj`
k‘wajʰ
ke
ke
kuă
ke
kwaaj
luaă
kwarj
lwaă
ke
kjaaj`
kɛrjʰ
ke
fjyă
xyă
p‘uă
xuă
ke
xwaaă
xɦwaaă
xɦwaaă`
xwar
ɣwar
ɣwarʰ
ke
k‘aaj`
k‘wɛrjʰ
ke
ke
kɦyj`
k‘aaj`
gwiʰ
k‘wɛrjʰ
ke
ʔaj`
ʔǝjʰ
ke
kjaaj
kjaaj`
kjaaj´
karjʰ
karjˀ
kɛrj
ke
ki
kɦi
kɦin
gɨn
kɨj
ke
xaaj
xuaj
xyj´
xujˀ
xwǝj
xwɛrj
ke
ki´
kɦyj
guj
kɨjˀ
ke
kjyan
kwɛn
ke
kjaaă
kar
ke
ke
k‘uaj
k‘wǝj
詿
ke
kwaaj`
xɦwaaj`
kwarjʰ
ɣwarjʰ
ke
xjaaj`
xjaaă`
xɦjiaj´
xarjʰ
xarʰ
ɣɛjˀ
ke
xwaaă
xwar
ke
xi
xi´
xɨj
xɨjˀ
ke
kjaaă
kar
ke
kjyat
kwɛt
ke
k‘jyj´
k‘jwiăˀ
ke
ke
xaaj`
xwɛrjʰ
ke
kjyaj
kwɛj
ke
tr‘i
tr‘i
ke
kuaj`
kwajʰ
ke
kjyat
kwɛt
ke
k‘waaă´
k‘warˀ
ke
ki
kɨj
ke
kjyaj
kwɛj
ke
k‘jyat
k‘wɛt
ke
kaj
kǝj
ke
xuaj`
xwǝjʰ
ke
kuaj
kɦyj`
gwiʰ
kwǝj
ke
ki
kɨj
ke
xuaj`
xwǝjʰ
ke
xyj
xuajʰ
ke
xi`
xɨjʰ
ke
kjyat
k‘aaj
kwɛt
k‘warjʰ
ke
k‘waaă´
k‘warˀ
ke
k‘uaă
k‘uaă`
k‘waaă´
k‘warˀ
k‘waă
k‘waăʰ
ke
kuaj`
xɦuat
kwajʰ
ɣwat
ke
k‘uă
pɦuă`
bɔʰ
k‘ɔ
ke
kyaj`
kyat
kuat
kwiajʰ
ke
kjyat
kwɛt
Japanese MCK
ke
ˑâ3
ke
χḙi1
χḙi2
ke
ka2
ka3
ke
ka3
ke
kwâi3
ke
kwa2
ke
k‘uậi3
ke
ke
g‘wḙi1
kḙi1
kuậi3
ke
k‘iwei1
ke
kwa2
ke
ki̯wɒt
ke
kuât
kwâi3
ke
ki̯wäi3
ke
χwa3
ke
kwai3
ke
ka2
ke
ke
ɣwăt
χwai3
χwăi3
ke
kwak
χa3
ke
śi̯wɒn1
χuân3
ke
k‘wi3
k‘wăi3
ke
ka2
ke
χiwei3
ke
ke
kḙi1
ke
k‘wi3
k‘wăi3
ke
k‘wâi3
ˑi̯wät
ˑi̯wɒt
ke
k‘wai3
ke
kwa3
ke
k‘uâ2
k‘uâ3
k‘uậi3
ke
g‘i3
χḙi3
ke
ke
k‘wa1
ke
ka2
ke
kwa1
kwai1
ke
ka3
ke
k‘wăi3
ɣuậi3
ke
ka1
ke
ke
ɣai2
ke
kwâi3
ke
ka1
ka3
ke
ɣuậi2
ke
kwâi3
ke
kai3
ke
χuo1
ke
kwăi3
ke
χḙi1
ke
kai3
ke
ɣiwen1
ke
kwai3
ke
kậi3
χḙi3
ke
g‘i̯wɒt
ki̯wɒt
ke
ka2
ke
kḙi3
ke
ke
kwai2
ke
ka2
ke
ke
ka2
ke
k‘ḙi3
ke
k‘ḙi3
χḙi3
ke
kwâi3
ke
k‘wâi3
ˑi̯wɒi3
ˑwâi3
χuât
ke
k‘ḙi3
ke
kiwei3
ke
χa1
χa3
ke
ka1
ke
kḙi1
ke
k‘wai3
ke
zi̯wän1
ke
ngi̯ǝt
ke
ka1
ka2
ka3
ke
χḙi1
ke
ngwi3
swi1
χi1
χiwiḙ1
ke
χiwei1
ke
k‘iwei1
ke
kḙi1
kḙi3
ke
χḙi1
ke
kḙi2
ke
kiwei1
ɣiwei1
ke
kiwei3
ke
kuậi3
ke
kuâ1
kwa1
kwai1
ke
χa3
ke
kiwei3
kwai3
ɣwai3
ke
k‘wâi3
ke
ke
kuo1
ke
kwai1
luâ1
ke
kăi3
ke
p‘i̯u1
χi̯u1
ke
ɣwa1
ɣwa3
χwa1
ke
k‘wăi3
ke
ke
g‘wi3
k‘wăi3
ke
ˑậi3
ke
kai2
kai3
kăi1
ke
g‘i1
g‘i̯ǝn1
kḙi1
ke
χuậi1
χwḙi2
χwăi1
ke
g‘wḙi1
kḙi2
ke
kiwen1
ke
ka1
ke
ke
k‘uậi1
詿
ke
kwai3
ɣwai3
ke
ɣiei2
χa3
χai3
ke
χwa1
ke
χḙi1
χḙi2
ke
ka1
ke
kiwet
ke
k‘iwiḙ2
ke
ke
χwăi3
ke
kiwei1
ke
tˆ‘i1
ke
kwâi3
ke
kiwet
ke
k‘wa2
ke
kḙi1
ke
kiwei1
ke
k‘iwet
ke
kậi1
ke
χuậi3
ke
g‘wi3
kuậi1
ke
kḙi1
ke
χuậi3
ke
χi̯wɒi3
ke
χḙi3
ke
kiwet
k‘wai3
ke
k‘wa2
ke
k‘uâ1
k‘uâ3
k‘wa2
ke
kwâi3
ɣuât
ke
b‘uo3
k‘uo1
ke
ki̯wäi3
ki̯wɒt
ke
kiwet