Japanese

Japanese

Japanese MCB
kai
kai
kæjH
kai
kwɛj
kai
hojX
kai
kæjH
kai
kæjH
kai
hojX
hɛjX
khoj
koj
kai
xjɨj
xjɨjX
kai
hæw
wojX
kai
kɛj
kai
khwojX
kwoj
kai
hwojH
thwojX
kai
kwajH
kai
ngiH
ngiX
ngojH
xojH
kai
kai
khojX
kai
khwojH
kai
gjwɨj
kjɨj
kwojH
kai
koj
ngoj
kai
kwajH
kwat
kai
kajH
kai
hwojX
khwɛj
kai
xoj
kai
khwɛɨ
kai
oj
ɛjX
kai
kai
kɛj
kai
xjwojH
kai
sywon
xwanH
kai
kai
khojH
kai
jwet
jwot
khwajH
kai
dzejH
kai
kai
hwoj
kai
kai
koj
kai
khwaH
khwaX
khwojH
kai
kɛj
kai
gijH
xjɨjH
kai
khwojH
kai
khojX
kai
kai
ajH
kai
hwɛjH
kwɛjH
kai
kwɛɨH
kai
khoj
kai
hajH
hejH
kai
koj
kai
kwæ
kwɛɨ
kai
hoj
kai
kæjH
kai
kai
kæjH
kai
koj
kai
ngwoj
ngwojX
kai
hæjX
kai
kwajH
kai
kai
hwojX
kai
kwajH
kai
kɛɨH
kai
kai
kai
hwoj
kai
khwɛɨH
kai
kwɛjH
kai
kai
kwɛjH
kai
khwoj
kai
kik
kæjH
kai
xwojH
xwojX
kai
khwoj
liX
kai
khajH
khjejH
khjet
kai
khojX
kai
khojH
kai
kwojH
kai
kɛɨH
kai
hwɛj
kai
kæjH
kai
gæjX
kai
kwɛɨH
kai
kwɛɨH
kai
khɛj
trhwɛjH
kai
kojH
xjɨjH
kai
kojX
kai
xwojH
kai
khojX
kai
hwajH
kwajH
kai
kwæjX
kai
hæjH
kai
khɛjX
kɛj
kai
榿
kai
kai
hwoj
hwɛj
kai
kai
kwajH
kwat
kai
kæjX
kai
hwɛj
kwoj
kai
khojH
ɛɨH
kai
xjit
kai
oj
ojX
xæjH
kai
xjæt
kai
hwojH
kai
hwoj
kai
xojX
kai
hwɛj
kai
hɛj
kɛj
kai
kjɨjH
kojH
kai
kai
hwojH
kai
hæjX
kai
kwajH
kai
jwojH
khwajH
wajH
xwat
kai
hojH
hæjH
kai
xwoj
kai
kwajH
kwɛɨH
kai
hæjX
kai
kæjH
kai
hwoj
kwoj
kai
khwɛɨH
kai
kwoj
kai
kæjH
kai
hwɛk
hwɛɨH
kai
kai
kæjH
kai
kɛj
kai
mwojH
xwojH
kai
hwojX
kai
kɛj
kai
khwoj
kai
kai
hæt
kæjH
kɛt
kai
jwɨjX
khwojX
kai
khajH
khap
khat
kai
xawH
xwojH
kai
kɛt
kai
kɛj
kɛt
kai
kai
gæjX
kai
hwæn
kai
kai
hwɛɨH
khwɛɨ
kai
kwa
kwæ
kwɛɨ
kai
hwojH
kai
hwajH
kai
hwɛɨH
kwejH
kwɛɨH
kai
khwajH
kai
ngwɛjH
kai
khongX
kai
koj
kai
kwɛɨ
lwa
kai
hɛɨ
kai
kwajH
kai
kæjH
kai
hwoj
kai
koj
kɛj
kai
gi
ki
kai
kai
khwɛjH
kai
hap
kajH
kap
kai
gwijH
khwɛjH
kai
wajH
kai
kæjX
kɛj
kɛɨH
kai
hæjH
kai
xjwɨjX
xwoj
xwɛj
kai
hwoj
kai
gjwɨj
hwojH
kai
kai
kai
hwoj
xwojX
kai
hæjX
kai
kɛj
kɛɨ
kai
kok
kai
kai
hæjX
hɛɨH
kæjX
kɛɨH
kai
kai
kejH
kai
hwɛɨH
kai
koj
kai
khwoj
詿
kai
hwɛɨH
kwɛɨH
kai
xi
kai
kæjH
kai
xwojH
kai
hɛj
谿
kai
khej
kai
khjɨjX
kai
xwojX
kai
koj
kai
khjwieX
kai
kai
xwɛjH
kai
hwoj
hwojH
kai
hɛɨH
kai
kwajH
kai
xojX
kai
xej
kai
khwæX
kai
khɛjX
kɛj
kai
khojH
khojX
kai
khoj
kai
ngojH
kai
khojH
khojX
kai
hwojH
kai
koj
kai
swinH
kai
kɛj
kai
ngoj
kai
ngwojX
kai
xwojH
kai
hɛj
hɛɨ
kai
hɛɨ
kai
gwijH
kwoj
kai
hoj
kojX
kai
xwojH
kai
gwij
kwijX
kai
xjwojH
kai
hɛjX
kai
hɛjX
kai
kwæ
kwɛɨ
kai
hɛj
kai
khwa
khwaH
khwæX
kai
hwat
kwajH
kai
khwoj
kai
kæjH
kai
hɛɨ
khwej
kwej
kai
kai
kwajH
kai
hat
kai
hwɛɨ
wɛɨ
鼿
kai
ngwot
xwoj
kai
hæjH
kai
hɛj
Japanese LMC EMC
kai
kai
kjaaj`
kɛrjʰ
kai
kaaj
kwɛrj
kai
xɦaj´
ɣǝjˀ
kai
kjaaj`
kɛrjʰ
kai
kjaaj`
kɛrjʰ
kai
kaj
k‘aj
xɦaj´
xɦjaaj´
kǝj
k‘ǝj
ɣǝjˀ
ɣɛrjˀ
kai
xi
xi´
xɨj
xɨjˀ
kai
uaj´
xɦjaaw
*wǝjˀ
ɣarw
kai
kjaaj
kɛrj
kai
kuaj
k‘uaj´
*k‘wǝjˀ
kwǝj
kai
t‘uaj´
xɦuaj`
*t‘wǝjˀ
ɣwǝjʰ
kai
kuaj`
kwajʰ
kai
xaj`
ŋaj`
ŋi`
ŋi´
xǝjʰ
ŋǝjʰ
ŋɨʰ
ŋɨˀ
kai
kai
k‘aj´
k‘ǝjˀ
kai
k‘uaj`
k‘wǝjʰ
kai
ki
kuaj`
kɦyj
guj
kwǝjʰ
kɨj
kai
kaj
ŋaj
kǝj
ŋǝj
kai
kuaj`
kuat
kwajʰ
kwat
kai
kaj`
kajʰ
kai
k‘aaj
xɦuaj´
*ɣwǝjˀ
k‘wɛrj
kai
xaj
xǝj
kai
k‘waaj
k‘warj
kai
ʔaj
ʔjaaj´
ʔǝj
ʔɛrjˀ
kai
kai
kjaaj
kɛrj
kai
xyj
xuajʰ
kai
xuan`
ʂyan
xwanʰ
ɕuan
kai
kai
k‘aj`
k‘ǝjʰ
kai
k‘uaj`
ʔyat
ʔyat
k‘wajʰ
ʔuat
ʔwiat
kai
tsɦiaj`
dzɛjʰ
kai
kai
xɦuaj
ɣwǝj
kai
kai
kaj
kǝj
kai
k‘uaj`
k‘uaă`
k‘uaă´
k‘waăʰ
k‘waăˀ
k‘wǝjʰ
kai
kjaaj
kɛrj
kai
kɦi`
xi`
giʰ
xɨjʰ
kai
k‘uaj`
k‘wǝjʰ
kai
k‘aj´
k‘ǝjˀ
kai
kai
ʔaj`
ʔajʰ
kai
kaaj`
xɦaaj`
kwɛrjʰ
ɣwɛrjʰ
kai
kaaj
kwarjʰ
kai
k‘aj
k‘ǝj
kai
xɦaj`
xɦjiaj`
ɣajʰ
ɣɛjʰ
kai
kaj
kǝj
kai
kwaaj
kwaaă
kwar
kwarj
kai
xɦaj
ɣǝj
kai
kjaaj`
kɛrjʰ
kai
kai
kjaaj`
kɛrjʰ
kai
kaj
kǝj
kai
ŋuaj
ŋuaj´
*ŋwǝjˀ
ŋwǝj
kai
xɦjaaj´
ɣarjˀ
kai
kuaj`
kwajʰ
kai
kai
xɦuaj´
*ɣwǝjˀ
kai
kuaj`
kwajʰ
kai
kjaaj`
karjʰ
kai
kai
kai
xɦuaj
ɣwǝj
kai
k‘aaj
k‘warjʰ
kai
kaaj`
kwɛrjʰ
kai
kai
kaaj`
kwɛrjʰ
kai
k‘uaj
k‘wǝj
kai
kiăk
kjaaj`
kik
kɛrjʰ
kai
xuaj`
xuaj´
*xwǝjˀ
xwǝjʰ
kai
k‘uaj
li´
k‘wǝj
lɨˀ
kai
k‘aj`
k‘iaj`
k‘iat
k‘ajʰ
k‘iajʰ
k‘iat
kai
k‘aj´
k‘ǝjˀ
kai
k‘aj`
k‘ǝjʰ
kai
kuaj`
kwǝjʰ
kai
kjaaj`
karjʰ
kai
xɦaaj
ɣwɛrj
kai
kjaaj`
kɛrjʰ
kai
kɦjaaj´
garjˀ
kai
kwaaj`
kwarjʰ
kai
kwaaj`
kwarjʰ
kai
k‘jaaj
tr‘aaj`
k‘ɛrj
tr‘wɛrjʰ
kai
kaj`
xi`
kǝjʰ
xɨjʰ
kai
kaj´
kǝjˀ
kai
xuaj`
xwǝjʰ
kai
k‘aj´
k‘ǝjˀ
kai
kuaj`
xɦuaj`
kwajʰ
ɣwajʰ
kai
kwaaj´
kwarjˀ
kai
xɦjaaj`
ɣɛrjʰ
kai
kjaaj
k‘jaaj´
kɛrj
k‘ɛrjˀ
kai
榿
kai
kai
xɦaaj
xɦuaj
ɣwǝj
ɣwɛrj
kai
kai
kuaj`
kuat
kwajʰ
kwat
kai
kjaaj´
karjˀ
kai
kuaj
xɦaaj
kwǝj
ɣwɛrj
kai
k‘aj`
ʔjaaj
k‘ǝjʰ
ʔarjʰ
kai
xjit
xjit
kai
xjaaj`
ʔaj
ʔaj´
xɛrjʰ
ʔǝj
ʔǝjˀ
kai
xiat
xɨat
kai
xɦuaj`
ɣwǝjʰ
kai
xɦuaj
ɣwǝj
kai
xaj´
xǝjˀ
kai
xɦaaj
ɣwɛrj
kai
kjaaj
xɦjaaj
kɛrj
ɣɛrj
kai
kaj`
ki`
kǝjʰ
kɨjʰ
kai
kai
xɦuaj`
ɣwǝjʰ
kai
xɦjaaj´
ɣarjˀ
kai
kuaj`
kwajʰ
kai
k‘uaj`
xuat
ʔuaj`
ʔyj
k‘wajʰ
xwat
ʔuajʰ
ʔwajʰ
kai
xɦaj`
xɦjaaj`
ɣǝjʰ
ɣɛrjʰ
kai
xuaj
xwǝj
kai
kaaj
kuaj`
kwajʰ
kwarjʰ
kai
xɦjaaj´
ɣarjˀ
kai
kjaaj`
kɛrjʰ
kai
kuaj
xɦuaj
kwǝj
ɣwǝj
kai
k‘aaj
k‘warjʰ
kai
kuaj
kwǝj
kai
kjaaj`
kɛrjʰ
kai
xɦwaaj`
xɦwaajk
ɣwarjʰ
ɣwɛrjk
kai
kai
kjaaj`
kɛrjʰ
kai
kjaaj
kɛrj
kai
muaj`
xuaj`
mwǝjʰ
xwǝjʰ
kai
xɦuaj´
*ɣwǝjˀ
kai
kjaaj
kɛrj
kai
k‘uaj
k‘wǝj
kai
kai
kjaaj`
kjaat
xɦjaat
kɛrjʰ
kɛrt
ɣart
kai
k‘uaj´
ʔyj´
*k‘wǝjˀ
ʔujˀ
kai
k‘aj`
k‘ap
k‘at
k‘ajʰ
k‘ap
k‘at
kai
xaw`
xuaj`
xawʰ
xwǝjʰ
kai
kjaat
kɛrt
kai
kjaaj
kjaat
kɛrj
kɛrt
kai
kai
kɦjaaj´
garjˀ
kai
xɦwaan
ɣwarn
kai
kai
k‘waaj
xɦwaaj`
k‘warj
ɣwarjʰ
kai
kuaă
kwaaj
kwaaă
kwar
kwarj
kwaă
kai
xɦuaj`
ɣwǝjʰ
kai
xɦuaj`
ɣwajʰ
kai
kjyaj`
kwaaj`
xɦwaaj`
kwarjʰ
kwɛjʰ
ɣwarjʰ
kai
k‘uaj`
k‘wajʰ
kai
ŋaaj`
ŋwɛrjʰ
kai
k‘ǝăŋ´
k‘ǝŋˀ
kai
kaj
kǝj
kai
kwaaj
luaă
kwarj
lwaă
kai
xɦjaaj
ɣarj
kai
kuaj`
kwajʰ
kai
kjaaj`
kɛrjʰ
kai
xɦuaj
ɣwǝj
kai
kaj
kjaaj
kǝj
kɛrj
kai
ki
kɦi
kai
kai
k‘aaj`
k‘wɛrjʰ
kai
kaj`
kap
xɦap
kajʰ
kap
ɣap
kai
kɦyj`
k‘aaj`
gwiʰ
k‘wɛrjʰ
kai
ʔuaj`
ʔwajʰ
kai
kjaaj
kjaaj`
kjaaj´
karjʰ
karjˀ
kɛrj
kai
xɦjaaj`
ɣɛrjʰ
kai
xaaj
xuaj
xyj´
xujˀ
xwǝj
xwɛrj
kai
xɦuaj
ɣwǝj
kai
kɦyj
xɦyaj`
*ɣwǝjʰ
guj
kai
kai
kai
xuaj´
xɦuaj
*xwǝjˀ
ɣwǝj
kai
xɦjaaj´
ɣarjˀ
kai
kjaaj
kjaaj
karj
kɛrj
kai
kǝăk
kǝk
kai
kai
kjaaj`
kjaaj´
xɦjaaj`
xɦjaaj´
karjʰ
karjˀ
ɣarjʰ
ɣarjˀ
kai
kai
kjiaj`
kɛjʰ
kai
xɦaaj
ɣwarjʰ
kai
kaj
kǝj
kai
k‘uaj
k‘wǝj
詿
kai
kwaaj`
xɦwaaj`
kwarjʰ
ɣwarjʰ
kai
xi
kai
kjaaj`
kɛrjʰ
kai
xuaj`
xwǝjʰ
kai
xɦjaaj
ɣɛrj
谿
kai
k‘jiaj
k‘ɛj
kai
k‘i´
k‘ɨjˀ
kai
xuaj´
*xwǝjˀ
kai
kaj
kǝj
kai
k‘jyj´
k‘jwiăˀ
kai
kai
xaaj`
xwɛrjʰ
kai
xɦuaj
xɦuaj`
ɣwǝj
ɣwǝjʰ
kai
xɦjaaj`
ɣarjʰ
kai
kuaj`
kwajʰ
kai
xaj´
xǝjˀ
kai
xjiaj
xɛj
kai
k‘waaă´
k‘warˀ
kai
kjaaj
k‘jaaj´
kɛrj
k‘ɛrjˀ
kai
k‘aj`
k‘aj´
k‘ǝjʰ
k‘ǝjˀ
kai
k‘aj
k‘ǝj
kai
ŋaj`
ŋǝjʰ
kai
k‘aj`
k‘aj´
k‘ǝjʰ
k‘ǝjˀ
kai
xɦuaj`
ɣwǝjʰ
kai
kaj
kǝj
kai
syn`
swinʰ
kai
kjaaj
kɛrj
kai
ŋaj
ŋǝj
kai
ŋuaj´
*ŋwǝjˀ
kai
xuaj`
xwǝjʰ
kai
xɦjaaj
xɦjaaj
ɣarj
ɣɛrj
kai
xɦjaaj
ɣarj
kai
kuaj
kɦyj`
gwiʰ
kwǝj
kai
kaj´
xɦaj
kǝjˀ
ɣǝj
kai
xuaj`
xwǝjʰ
kai
kyj´
kɦyj
gwi
kwiˀ
kai
xyj
xuajʰ
kai
xɦjaaj´
ɣɛrjˀ
kai
xɦjaaj´
ɣɛrjˀ
kai
kwaaj
kwaaă
kwar
kwarj
kai
xɦjaaj
ɣɛrj
kai
k‘uaă
k‘uaă`
k‘waaă´
k‘warˀ
k‘waă
k‘waăʰ
kai
kuaj`
xɦuat
kwajʰ
ɣwat
kai
k‘uaj
k‘wǝj
kai
kjaaj`
kɛrjʰ
kai
kjyaj
k‘jyaj
xɦjaaj
kwɛj
k‘wɛj
ɣarj
kai
kai
kuaj`
kwajʰ
kai
xɦat
ɣat
kai
xɦwaaj
ʔwaaj
ɣwarj
ʔwarj
鼿
kai
xuaj
ŋut
xwǝj
ŋwǝt
kai
xɦjaaj`
ɣɛrjʰ
kai
xɦjaaj
ɣɛrj
Japanese MCK
kai
kai
kăi3
kai
kwăi1
kai
ɣậi2
kai
kăi3
kai
kăi3
kai
kậi1
k‘ậi1
ɣậi2
ɣăi2
kai
χḙi1
χḙi2
kai
i̯uậi2
ɣau1
kai
kăi1
kai
kuậi1
k‘uậi2
kai
t‘uậi2
ɣuậi3
kai
kwâi3
kai
ngi2
ngi3
ngậi3
χậi3
kai
kai
k‘ậi2
kai
k‘uậi3
kai
g‘wḙi1
kḙi1
kuậi3
kai
kậi1
ngậi1
kai
kuât
kwâi3
kai
kâi3
kai
k‘wăi1
ɣuậi2
kai
χậi1
kai
k‘wai1
kai
ˑậi1
ˑăi2
kai
kai
kăi1
kai
χi̯wɒi3
kai
śi̯wɒn1
χuân3
kai
kai
k‘ậi3
kai
k‘wâi3
ˑi̯wät
ˑi̯wɒt
kai
dz‘iei3
kai
kai
ɣuậi1
kai
kai
kậi1
kai
k‘uâ2
k‘uâ3
k‘uậi3
kai
kăi1
kai
g‘i3
χḙi3
kai
k‘uậi3
kai
k‘ậi2
kai
kai
ˑâi3
kai
kwăi3
ɣwăi3
kai
kwai3
kai
k‘ậi1
kai
ɣiei3
ɣâi3
kai
kậi1
kai
kwa1
kwai1
kai
ɣậi1
kai
kăi3
kai
kai
kăi3
kai
kậi1
kai
nguậi1
nguậi2
kai
ɣai2
kai
kwâi3
kai
kai
ɣuậi2
kai
kwâi3
kai
kai3
kai
kai
kai
ɣuậi1
kai
k‘wai3
kai
kwăi3
kai
kai
kwăi3
kai
k‘uậi1
kai
ki̯ǝk
kăi3
kai
χuậi2
χuậi3
kai
k‘uậi1
li2
kai
k‘i̯äi3
k‘i̯ät
k‘âi3
kai
k‘ậi2
kai
k‘ậi3
kai
kuậi3
kai
kai3
kai
ɣwăi1
kai
kăi3
kai
g‘ai2
kai
kwai3
kai
kwai3
kai
k‘ăi1
tˆ‘wăi3
kai
kậi3
χḙi3
kai
kậi2
kai
χuậi3
kai
k‘ậi2
kai
kwâi3
ɣwâi3
kai
kwai2
kai
ɣăi3
kai
kăi1
k‘ăi2
kai
榿
kai
kai
ɣuậi1
ɣwăi1
kai
kai
kuât
kwâi3
kai
kai2
kai
kuậi1
ɣwăi1
kai
k‘ậi3
ˑai3
kai
χi̯ĕt
kai
ˑậi1
ˑậi2
χăi3
kai
χi̯ɒt
kai
ɣuậi3
kai
ɣuậi1
kai
χậi2
kai
ɣwăi1
kai
kăi1
ɣăi1
kai
kḙi3
kậi3
kai
kai
ɣuậi3
kai
ɣai2
kai
kwâi3
kai
k‘wâi3
ˑi̯wɒi3
ˑwâi3
χuât
kai
ɣậi3
ɣăi3
kai
χuậi1
kai
kwai3
kwâi3
kai
ɣai2
kai
kăi3
kai
kuậi1
ɣuậi1
kai
k‘wai3
kai
kuậi1
kai
kăi3
kai
ɣwai3
ɣwɛk
kai
kai
kăi3
kai
kăi1
kai
muậi3
χuậi3
kai
ɣuậi2
kai
kăi1
kai
k‘uậi1
kai
kai
kăi3
kăt
ɣăt
kai
k‘uậi2
ˑwḙi2
kai
k‘âi3
k‘âp
k‘ât
kai
χuậi3
χâu3
kai
kăt
kai
kăi1
kăt
kai
kai
g‘ai2
kai
ɣwan1
kai
kai
k‘wai1
ɣwai3
kai
kuâ1
kwa1
kwai1
kai
ɣuậi3
kai
ɣwâi3
kai
kiwei3
kwai3
ɣwai3
kai
k‘wâi3
kai
ngwăi3
kai
k‘ǝng2
kai
kậi1
kai
kwai1
luâ1
kai
ɣai1
kai
kwâi3
kai
kăi3
kai
ɣuậi1
kai
kậi1
kăi1
kai
g‘i1
ki1
kai
kai
k‘wăi3
kai
kâi3
kâp
ɣâp
kai
g‘wi3
k‘wăi3
kai
ˑwâi3
kai
kai2
kai3
kăi1
kai
ɣăi3
kai
χuậi1
χwḙi2
χwăi1
kai
ɣuậi1
kai
g‘wḙi1
ɣuậi3
kai
kai
kai
ɣuậi1
χuậi2
kai
ɣai2
kai
kai1
kăi1
kai
kǝk
kai
kai
kai2
kai3
ɣai2
ɣai3
kai
kai
kiei3
kai
ɣwai3
kai
kậi1
kai
k‘uậi1
詿
kai
kwai3
ɣwai3
kai
χi1
kai
kăi3
kai
χuậi3
kai
ɣăi1
谿
kai
k‘iei1
kai
k‘ḙi2
kai
χuậi2
kai
kậi1
kai
k‘iwiḙ2
kai
kai
χwăi3
kai
ɣuậi1
ɣuậi3
kai
ɣai3
kai
kwâi3
kai
χậi2
kai
χiei1
kai
k‘wa2
kai
kăi1
k‘ăi2
kai
k‘ậi2
k‘ậi3
kai
k‘ậi1
kai
ngậi3
kai
k‘ậi2
k‘ậi3
kai
ɣuậi3
kai
kậi1
kai
si̯wĕn3
kai
kăi1
kai
ngậi1
kai
nguậi2
kai
χuậi3
kai
ɣai1
ɣăi1
kai
ɣai1
kai
g‘wi3
kuậi1
kai
kậi2
ɣậi1
kai
χuậi3
kai
g‘wi1
kwi2
kai
χi̯wɒi3
kai
ɣăi2
kai
ɣăi2
kai
kwa1
kwai1
kai
ɣăi1
kai
k‘uâ1
k‘uâ3
k‘wa2
kai
kwâi3
ɣuât
kai
k‘uậi1
kai
kăi3
kai
kiwei1
k‘iwei1
ɣai1
kai
kai
kwâi3
kai
ɣât
kai
ɣwai1
ˑwai1
鼿
kai
nguǝt
χuậi1
kai
ɣăi3
kai
ɣăi1