Japanese

Japanese

Japanese MCB
ji
dzriH
tsriH
ji
nyijH
ji
dzriX
ji
nriX
ji
ji
ziX
ji
ziX
ji
jiX
jojX
trhiH
ji
ji
nojH
nyiH
ji
dzyiH
ji
ji
drje
drjeX
sje
ji
ngej
nye
ji
zijX
ji
dzi
tsi
ji
nyiH
ji
dzye
ji
nrij
ji
ji
nyi
nyiH
ji
nye
ji
dzejX
tsej
tsjeX
ji
dijH
ji
drij
tejX
tsyeX
ji
dzij
dzik
ji
dzyi
ji
drij
ji
sjeX
ji
dzriX
ji
ji
ziX
ji
nye
nyæ
trhjak
ji
dej
dejX
dzyeX
ji
nejX
nræjX
ji
dziH
tsi
ji
dziH
ji
dziH
tsi
ji
ziH
ji
nyeX
ji
ji
drij
tej
ji
nyi
ji
driX
ji
tshjeH
ji
driX
ji
nyijH
ji
drij
ji
dzye
gjwe
ji
nrij
ji
dzyiX
ji
ji
dzi
ji
nrjeX
ji
dri
ji
jiX
ziX
ji
nrjeX
ji
dzyi
ji
dzyi
ji
drjeX
je
ji
nrij
nrijX
ji
nyi
ji
zi
ji
nyijH
ji
pæH
ji
tshijH
ji
nyiH
ji
ziX
ji
dri
driH
drijH
ji
nyi
ji
tshjek
ji
nyiH
nyiX
ji
zriX
ji
tsi
ji
drijX
ji
dzi
ji
nyeX
ji
dep
ji
dziH
ji
hwen
ji
nyiH
ji
sjeX
ji
dzij
ji
driX
dzyiX
tsyiX
ji
driX
ji
dzyijH
dzyijX
zyijH
ji
ji
dzi
ji
gjwe
zyijH
ji
ziX
ji
dej
dzye
tsye
ji
drijH
ji
ji
ji
drje
ji
drje
je
ji
nyi
ji
nojH
nyi
ji
nyiX
ji
dzjeH
zye
ji
nyi
ji
nrijH
ji
nyu
ji
dzijH
ji
dzjeX
ji
dzjeX
ji
nying
ji
gjwe
ji
dzrɛɨ
tsjeX
zye
ji
dzij
ji
dzri
tsri
ji
ji
det
drij
ji
dzyi
dzyiH
ji
dzit
ji
sje
ji
nrij
ji
drij
ji
dzej
ji
nyiH
ji
dej
drjeX
dzyeX
ji
tsje
tsjeX
ji
zi
ji
nyi
nyiH
ji
drje
tshyeX
ji
dzyeX
ji
dzyeH
ji
jeH
jijH
zyijH
ji
nyijH
ji
drje
tshju
ji
driX
ji
dejH
drjeX
ji
nyinH
ji
nyi
ji
zi
ji
zi
ji
zi
ji
nyeX
ji
lej
ji
ziX
ji
tsi
ji
drjeX
syeX
ji
ji
drjo
drjoH
ji
nuwX
nyi
ji
dej
tej
ji
drijX
ji
ziH
ji
dzij
ji
nyiH
ji
drje
ji
nyiX
ji
ngɛjX
zriX
ji
zye
ji
nyi
ji
tsje
ji
nyi
nyuwk
ji
dej
jij
ji
dzyi
ji
nyi
ji
鶿
ji
dzi
tsi
ji
dza
ji
dzyin
ji
dzoj
tsi
ji
ngej
Japanese LMC EMC
ji
tʂŗ`
tʂɦŗ`
dʐɨʰ
tʂɨʰ
ji
rȥ`
ɲiʰ
ji
tʂɦŗ´
dʐɨˀ
ji
nri´
nrɨˀ
ji
ji
sɦȥ´
zɨˀ
ji
sɦȥ´
zɨˀ
ji
aj´
tr‘i`
jǝjˀ
jɨˀ
tr‘ɨʰ
ji
ji
naj`
rȥ`
nǝjʰ
ɲɨʰ
ji
ʂɦi`
dʑɨʰ
ji
ji
trɦi
trɦi´
driă
driăˀ
siă
ji
ŋjiaj
ŋɛj
ɲiă
ji
sɦȥ´
ziˀ
ji
tsȥ
tsɦȥ
dzɨ
tsɨ
ji
rȥ`
ɲɨʰ
ji
ʂɦi
dʑiă
ji
nri
nri
ji
ji
rȥ`
ɲɨ
ɲɨʰ
ji
ɲiă
ji
tsiaj
tsȥ´
tsɦiaj´
dzɛjˀ
tsiăˀ
tsɛj
ji
tɦi`
diʰ
ji
tiaj´
trɦi
tʂi´
dri
tɕiăˀ
tɛjˀ
ji
tsɦiăk
tsɦȥ
dzi
dzik
ji
ʂɦi
dʑɨ
ji
trɦi
dri
ji
sȥ´
siăˀ
ji
tʂɦŗ´
dʐɨˀ
ji
ji
sɦȥ´
zɨˀ
ji
riaă
tr‘iaăk
tr‘ɨaăk
ɲiaă
ɲiă
ji
tɦiaj
tɦiaj´
ʂɦi´
dɛj
dɛjˀ
dʑiăˀ
ji
niaj´
nraaj´
nrarjˀ
nɛjˀ
ji
tsȥ
tsɦȥ`
dzɨʰ
tsɨ
ji
tsɦȥ`
dzɨʰ
ji
tsȥ
tsɦȥ`
dzɨʰ
tsɨ
ji
sɦȥ`
zɨʰ
ji
rȥ´
ɲiăˀ
ji
ji
tiaj
trɦi
dri
tɛj
ji
ɲɨ
ji
trɦi´
drɨˀ
ji
ts‘ȥ`
ts‘iăʰ
ji
trɦi´
drɨˀ
ji
rȥ`
ɲiʰ
ji
trɦi
dri
ji
kɦyj
ʂɦi
dʑiă
gwiă
ji
nri
nri
ji
ʂɦi´
dʑɨˀ
ji
ji
tsɦȥ
dzɨ
ji
nri´
nriăˀ
ji
trɦi
drɨ
ji
sɦȥ´
jɨˀ
zɨˀ
ji
nri´
nriăˀ
ji
ʂɦi
dʑɨ
ji
ʂɦi
dʑɨ
ji
ji
trɦi´
driăˀ
jiă
ji
nri
nri´
nri
nriˀ
ji
ɲɨ
ji
sɦȥ
ji
rȥ`
ɲiʰ
ji
paaă`
parʰ
ji
ts‘ȥ`
ts‘iʰ
ji
rȥ`
ɲɨʰ
ji
sɦȥ´
zɨˀ
ji
trɦi
trɦi`
trɦi`
driʰ
drɨ
drɨʰ
ji
ɲɨ
ji
ts‘iajk
ts‘iajk
ji
rȥ`
rȥ´
ɲɨʰ
ɲɨˀ
ji
ʂɦŗ´
ʐɨˀ
ji
tsȥ
tsɨ
ji
trɦi´
driˀ
ji
tsɦȥ
dzɨ
ji
rȥ´
ɲiăˀ
ji
tɦiap
dɛp
ji
tsɦȥ`
dzɨʰ
ji
xɦjyan
ɣwɛn
ji
rȥ`
ɲɨʰ
ji
sȥ´
siăˀ
ji
tsɦȥ
dzi
ji
trɦi´
tʂi´
ʂɦi´
drɨˀ
dʑɨˀ
tɕɨˀ
ji
trɦi´
drɨˀ
ji
tʂɦi`
ʂɦi`
ʂɦi´
dʑiʰ
dʑiˀ
ʑiʰ
ji
ji
tsɦȥ
dzɨ
ji
kɦyj
tʂɦi`
gwiă
ʑiʰ
ji
sɦȥ´
zɨˀ
ji
tɦiaj
tʂi
ʂɦi
dɛj
dʑiă
tɕiă
ji
trɦi`
driʰ
ji
ji
ji
trɦi
driă
ji
ji
trɦi
driă
jiă
ji
ɲɨ
ji
naj`
nǝjʰ
ɲɨ
ji
rȥ´
ɲɨˀ
ji
tsɦȥ`
tʂɦi
dziăʰ
ʑiă
ji
ɲɨ
ji
nri`
nriʰ
ji
ryă
ɲuă
ji
tsɦȥ`
dziʰ
ji
tsɦȥ´
dziăˀ
ji
tsɦȥ´
dziăˀ
ji
riăŋ
ɲiŋ
ji
kɦyj
gwiă
ji
tsȥ´
tʂɦaaj
tʂɦi
dʐarj
tsiăˀ
ʑiă
ji
tsɦȥ
dzi
ji
tʂŗ
tʂɦŗ
dʐɨ
tʂɨ
ji
ji
trɦi
tɦiat
dri
dɛt
ji
ʂɦi
ʂɦi`
dʑɨ
dʑɨʰ
ji
tsɦit
dzit
ji
siă
ji
nri
nri
ji
trɦi
dri
ji
tsɦiaj
dzɛj
ji
rȥ`
ɲɨʰ
ji
trɦi´
tɦiaj
ʂɦi´
driăˀ
dɛj
dʑiăˀ
ji
tsȥ
tsȥ´
tsiă
tsiăˀ
ji
sɦȥ
ji
rȥ`
ɲɨ
ɲɨʰ
ji
trɦi
tʂ‘i´
driă
tɕ‘iăˀ
ji
ʂɦi´
dʑiăˀ
ji
ʂɦi`
dʑiăʰ
ji
ji`
ji`
tʂɦi`
jiăʰ
jiʰ
ʑiʰ
ji
rȥ`
ɲiʰ
ji
trɦi
ts‘yă
driă
ts‘uă
ji
trɦi´
drɨˀ
ji
trɦi´
tɦiaj`
driăˀ
dɛjʰ
ji
rin`
ɲinʰ
ji
ɲɨ
ji
sɦȥ
ji
sɦȥ
ji
sɦȥ
ji
rȥ´
ɲiăˀ
ji
liaj
lɛj
ji
sɦȥ´
zɨˀ
ji
tsȥ
tsɨ
ji
trɦi´
ʂi´
driăˀ
ɕiăˀ
ji
ji
trɦiă
trɦiă`
drɨă
drɨăʰ
ji
nǝw´
nowˀ
ɲɨ
ji
tiaj
tɦiaj
dɛj
tɛj
ji
trɦi´
driˀ
ji
sɦȥ`
zɨʰ
ji
tsɦȥ
dzi
ji
rȥ`
ɲɨʰ
ji
trɦi
driă
ji
rȥ´
ɲɨˀ
ji
ŋjaaj´
ʂɦŗ´
ŋɛrjˀ
ʐɨˀ
ji
tʂɦi
ʑiă
ji
ɲɨ
ji
tsȥ
tsiă
ji
riwk
ɲuwk
ɲɨ
ji
ji
tɦiaj
dɛj
ji
ji
ʂɦi
dʑɨ
ji
ɲɨ
ji
鶿
ji
tsȥ
tsɦȥ
dzɨ
tsɨ
ji
tsɦaă
dzaă
ji
ʂɦin
dʑin
ji
tsȥ
tsɦaj
dzǝj
tsɨ
ji
ŋjiaj
ŋɛj
Japanese MCK
ji
dẓ‘i3
tṣi3
ji
ńźi3
ji
dẓ‘i2
ji
ńi2
ji
ji
zi2
ji
zi2
ji
i̯i2
i̯ậi2
tˆ‘i3
ji
ji
nậi3
ńźi3
ji
źi3
ji
ji
dˆ‘iḙ1
dˆ‘iḙ2
siḙ1
ji
ngiei1
ńźiḙ1
ji
zi2
ji
dz‘i1
tsi1
ji
ńźi3
ji
źiḙ1
ji
ńi1
ji
ji
ńźi1
ńźi3
ji
ńźiḙ1
ji
dz‘iei2
tsiei1
tsiḙ2
ji
d‘i3
ji
dˆ‘i1
tiei2
tśiḙ2
ji
dz‘i1
dz‘i̯ǝk
ji
źi1
ji
dˆ‘i1
ji
siḙ2
ji
dẓ‘i2
ji
ji
zi2
ji
tˆ‘i̯ak
ńźiḙ1
ńźi̯a1
ji
d‘iei1
d‘iei2
źiḙ2
ji
niei2
ńai2
ji
dz‘i3
tsi1
ji
dz‘i3
ji
dz‘i3
tsi1
ji
zi3
ji
ńźiḙ2
ji
ji
dˆ‘i1
tiei1
ji
ńźi1
ji
dˆ‘i2
ji
ts‘iḙ3
ji
dˆ‘i2
ji
ńźi3
ji
dˆ‘i1
ji
g‘wiḙ1
źiḙ1
ji
ńi1
ji
źi2
ji
ji
dz‘i1
ji
ńiḙ2
ji
dˆ‘i1
ji
i̯i2
zi2
ji
ńiḙ2
ji
źi1
ji
źi1
ji
dˆ‘iḙ2
i̯iḙ1
ji
ńi1
ńi2
ji
ńźi1
ji
zi1
ji
ńźi3
ji
pa3
ji
ts‘i3
ji
ńźi3
ji
zi2
ji
dˆ‘i1
dˆ‘i3
dˆ‘i3
ji
ńźi1
ji
ts‘i̯ɒk
ji
ńźi2
ńźi3
ji
dẓ‘i2
ji
tsi1
ji
dˆ‘i2
ji
dz‘i1
ji
ńźiḙ2
ji
d‘iep
ji
dz‘i3
ji
ɣiwen1
ji
ńźi3
ji
siḙ2
ji
dz‘i1
ji
dˆ‘i2
tśi2
źi2
ji
dˆ‘i2
ji
dź‘i3
źi2
źi3
ji
ji
dz‘i1
ji
dź‘i3
g‘wiḙ1
ji
zi2
ji
d‘iei1
tśiḙ1
źiḙ1
ji
dˆ‘i3
ji
ji
ji
dˆ‘iḙ1
ji
dˆ‘iḙ1
i̯iḙ1
ji
ńźi1
ji
nậi3
ńźi1
ji
ńźi2
ji
dz‘iḙ3
dź‘iḙ1
ji
ńźi1
ji
ńi3
ji
ńźi̯u1
ji
dz‘i3
ji
dz‘iḙ2
ji
dz‘iḙ2
ji
ńźi̯ǝng1
ji
g‘wiḙ1
ji
dẓ‘ai1
dź‘iḙ1
tsiḙ2
ji
dz‘i1
ji
dẓ‘i1
tṣi1
ji
ji
dˆ‘i1
d‘iet
ji
źi1
źi3
ji
dz‘i̯ĕt
ji
siḙ1
ji
ńi1
ji
dˆ‘i1
ji
dz‘iei1
ji
ńźi3
ji
dˆ‘iḙ2
d‘iei1
źiḙ2
ji
tsiḙ1
tsiḙ2
ji
zi1
ji
ńźi1
ńźi3
ji
dˆ‘iḙ1
tś‘iḙ2
ji
źiḙ2
ji
źiḙ3
ji
dź‘i3
i̯i3
i̯iḙ3
ji
ńźi3
ji
dˆ‘iḙ1
ts‘i̯u1
ji
dˆ‘i2
ji
dˆ‘iḙ2
d‘iei3
ji
ńźi̯ĕn3
ji
ńźi1
ji
zi1
ji
zi1
ji
zi1
ji
ńźiḙ2
ji
liei1
ji
zi2
ji
tsi1
ji
dˆ‘iḙ2
śiḙ2
ji
ji
dˆ‘i̯wo1
dˆ‘i̯wo3
ji
nḙu2
ńźi1
ji
d‘iei1
tiei1
ji
dˆ‘i2
ji
zi3
ji
dz‘i1
ji
ńźi3
ji
dˆ‘iḙ1
ji
ńźi2
ji
dẓ‘i2
ngăi2
ji
dź‘iḙ1
ji
ńźi1
ji
tsiḙ1
ji
ńźi1
ńźiuk
ji
d‘iei1
i̯i1
ji
źi1
ji
ńźi1
ji
鶿
ji
dz‘i1
tsi1
ji
dz‘â1
ji
źi̯ĕn1
ji
dz‘ậi1
tsi1
ji
ngiei1