Guangyun Concordance

Guangyun

廣韻

弟十八18 441 tswin 僎將倫
弟十八18 441 tswin 僎將倫
弟十八18 441 tsi̯wĕn1 僎將倫