Guangyun Concordance

Guangyun

廣韻

弟十八18 439 trwin 㡒陟綸
弟十八18 439 trwin 㡒陟綸
弟十八18 439 tˆi̯wĕn1 㡒陟綸