Guangyun Concordance

Guangyun

廣韻

弟十九191 3564 nak 諾奴各
弟十九191 3564 naăk 諾奴各
弟十九191 3564 nâk 諾奴各