Guangyun Concordance

Guangyun

廣韻

弟二十三51 1084 dzam 㨻昨甘
弟二十三51 1084 dzam 㨻昨甘
弟二十三51 1084 dz‘âm1 㨻昨甘