Guangyun Concordance

Guangyun

廣韻

弟十九191 3554 khak 㤩苦各
弟十九191 3554 k‘aăk 㤩苦各
弟十九191 3554 k‘âk 㤩苦各