Guangyun Concordance

Guangyun

廣韻

弟二用同用114 2100 sowngH 宋蘇統
弟二用同用114 2100 sawŋʰ 宋蘇統
弟二用同用114 2100 suong3 宋蘇統