Guangyun Concordance

Guangyun

廣韻

弟二鍾同用2 34 towng 𡘬都宗 𡘬 𧲴 𩂓
弟二鍾同用2 34 tawŋ 𡘬都宗 𡘬 𧲴 𩂓
弟二鍾同用2 34 tuong1 𡘬都宗 𡘬 𧲴 𩂓