Guangyun Concordance

Guangyun

廣韻

弟十四14 360 lwɛj 䐯力懷
弟十四14 360 lwɛrj 䐯力懷
弟十四14 360 lwăi1 䐯力懷