Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
liáo
liù
Japanese
ryuu
ru
bou
mu
Korean
Cantonese
lau6
Vietnamese
Graphical Phonetic
Radical 196.11 Karlgren
Four Corner Code 1722.7 Wieger
629
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
miw
kɦjiw
mjiw
liw`
Yunjing
Early Middle Chinese
muw
gjiw
mjiw
luwʰ
mjuw
gjiw
mjiw
ljuwH
miḙu1
g‘i̯ĕu1
mi̯ĕu1
liḙu3
Guangyun
Old Chinese
Shijing
GSR