Glyph

鶿

Dialects Sinoxenic
Mandarin
Japanese
shi
ji
Korean
ca
Cantonese
ci4
Vietnamese
Graphical Phonetic
Radical 196.10 Karlgren
Four Corner Code 4432.7 Wieger
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
ts‘z´
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
tsɦȥ
tsȥ
Yunjing
Early Middle Chinese
dzɨ
tsɨ
dzi
tsi
dz‘i1
tsi1
Guangyun
Old Chinese
Shijing
GSR