Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
jīng
Japanese
sei
shou
Korean
cheng
Cantonese
zing1
Vietnamese
Graphical Phonetic
Radical 196.8 Karlgren
Four Corner Code 5722.7 Wieger
337
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
tsiŋ
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
tsiajŋ
ts‘iajŋ
Yunjing
Early Middle Chinese
tsiajŋ
ts‘ɛjŋ
tsjeng
tsheng
tsi̯ɒng1
ts‘ieng1
Guangyun
Old Chinese
Shijing
GSR