Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
yuān
Japanese
en
Korean
yen
Cantonese
jyun1
Vietnamese
diều
Graphical Phonetic
Radical 196.3 Karlgren
Four Corner Code 4332.7 Wieger
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
yăn´
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
jyan
Yunjing
Early Middle Chinese
wjian
wjien
i̯uän1
Guangyun
Old Chinese
[wj]àn
[wj]en
di̯wan1
Shijing
GSR