Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
tiáo
Japanese
chou
jou
shou
Korean
co
so
Cantonese
tiu4
Vietnamese
Graphical Phonetic
Radical 195.11 Karlgren
Four Corner Code 2739.4 Wieger
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
tɦiaw
Yunjing
Early Middle Chinese
dɛw
dew
d‘ieu1
Guangyun
Old Chinese
[ăxwj]ə́w
[lw]iw
d‘iôg1
Shijing
GSR