Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
xiū
Japanese
kyuu
ku
shi
Korean
hyu
Cantonese
jau1
Vietnamese
Graphical Phonetic
Radical 190.6 Karlgren
Four Corner Code 7229.4 Wieger
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
Yunjing
Early Middle Chinese
Guangyun
Old Chinese
[‑w]ǝw
[hngw]u
-ôg1??
Shijing
GSR